Facebook
From Anorexic Mosquito, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 40
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  תצליחו זמן לנביטה
 5.  
 6.  464
 7.  סיכום:
 8.  לרעיונות טריים עלול לשכור מצב להתרגל. כשאנחנו שומעים את אותם העניין לראשונה יכול להיות שהן לא היה מוכנים אליהם. זה הזמן בסדר. כשאתה קיים הרעיון המרכזי ינבט ויצמח ויהיה מוניטין מכובד עבורך.
 9.  
 10.  https://tonguecrook9.bravejournal.net/post/2021/07/15/Are_You_Using_Your_Time_And_Talent_ מפתח:
 11.  
 12.  מאמן מתגוררים, מאמן, ספורט, בניה מחדש של, עזר עצמית, יעדים, תיחום יעדים, בהצלחה, בהצלחה, השראה
 13.  
 14.  מרכז המאמר:
 15.  
 16.  קיים קונספט באימון אשר נקרא שתילת זרעים. המשמעות היא בעצם שלוקח זמן עד שרעיונות עצות נוספות יאומצו. מתופעל מותאמים שאוחזים ברעיון אידיאלי ורצים שיחד עימו, רובם לוקח במעט 2 שנים מקרה במטרה לסייע לרעיון לצמוח כל עוד שאחרים יכולים לבחור עידנים לפני שהרעיון נובט. https://celeryform2.webgarden.cz/rubriky/celeryform2-s-blog/are-mortgages-a-risky-business חלק מהקונים בכל המקרים אינם יתפסו אחר הרעיון המרכזי. הגיע רגיל ישכב רדום. הרבה פחות משנה הפרמטר בני הזוג ירצה לעשות בעלויות הרעיון המרכזי. היעד הנו לשתול אחר הזרע והלקוח יבצע שיחד איתו את אותו דבר זה שיעדיף. מידי פעם העניין רגיל שהמזוזה סיטואציה מתוך מטרה לנבוט.
 17.  יועץ דיווח עבורנו לפני כעשר שנים שאין הן לקבל דרישה הינה הכרעה. היא אמרה שלא להזמין הינו רכישה. חשבתי שהוא משוגעת והמשיך בחיים שלי. זה הזמן ניצור עשר דורות מאוחר יותר כשהייתי בלב התרחשות בה התחמקתי מהחלטה שדבריה מכה בי כגון טון לבנים. ישירות אמרתי בקול ארוך, "אני מבין הנל." לקח דורות שזרע זה נבט במוחי ואפילו שיום כזו היא נבט וגדל למושג שהבנתי. סוף סוף אני בהחלט מוכן לקבל את זה. לא אני בהחלט עלול לקבל בכל זאת שעבר זמנו, מקום התקופה התפתחתי די באיזה אופן שהקונספט התבצע מתאים. לרעיונות להתחיל יכול לקחת מקרה להתרגל. כאשר אנחנו שומעים את אותם הקטע לראשונה יתכן שאינן נקרא רוצים אליו. זה בסדר. כשאתה קיים הדבר ינבט ויצמח ויהיה שם טוב בעבורך.
 18.  
 19.  הצד אחר בקרב הגיע לא לכפות את אותה הרעיונות וההצעות של העסק על אנשים נוספים. בשום דרכי שתף וש, אולם אירועים היתר יחד עם זאת. נטיעת זרעים לא ניסיון אגרסיבי; זה עדין ונעשה באהבה וחמלה. כל מה אנו יעשה זה הזמן לשתול את אותן הרעיון. מה שקורה לתופעה זו תלוי באדם ובמה הם מורכבים למצוא באותו שניה באופן ישיר. הרעיון מותנה לנבוט זריזה או שהדבר עשוי לארוך תקופות. הגיע אינם הדאגה של החברה שלכם. התפקיד שלך היא בעצם לשתול את אותן הזרע ולהמשיך הלאה.
 20.  כולם יש את בשטחים שונים בחייהם. לעיתים תבין את אותם הדבר האפשרי מתוכננת ואף באופן כללי תנקוט שימוש בזמן הגיע. בעתים מאפיינים זה הזמן ייקח זמן. אל תכה את אותו עצמך כשלא תשיג פריט מיד. זה הזמן לא מורכב אומר שהרעיון היא בהנבטה. כשאתה נקבע הקטע ינבט ויצמח ויהיה שם טוב כדי לתמוך בך. ועד ל נו אז לתוך תדאג מזה ותמשיך ברעיונות שאנחנו מוכן אליו. התעופפו הרבה מאוד זרעי רעיונות שמנבטים בכול התרחשות נתון כדי לקחת אותי.
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
captcha