Facebook
From Unreliable Armadillo, 2 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 51
 1. import math
 2. day = int(input())
 3. food = float(input())
 4. cat_food = 0
 5. dog_food = 0
 6. biscuits = 0
 7. total_food = 0
 8. total_day = 0
 9. #Всеки 3 ти ден + бисквитка/храна за деня 10%
 10. # Вашата програма трябва да отпечатва статистика за количеството бисквитки, които са изяли, колко процента
 11. # от първоначалното количество обща храна са изяли и колко процента от изядената храна е изяло кучето и
 12. # колко е изяла котката.
 13. for i in range(day):
 14.     dog = int(input())
 15.  
 16.     cat = int(input())
 17.     total_day += 1
 18.     cat_food += cat
 19.     dog_food += dog
 20.     total_food += cat + dog
 21.     if total_day == 3:
 22.         biscuits = (cat + dog) * 0.1
 23.         total_day = 0
 24. print(f'Total eaten biscuits: {math.ceil(biscuits)}gr.')
 25. print(f'{abs(total_food / food) * 100:.2f}% of the food has been eaten.')
 26. print(f'{(dog_food / total_food ) * 100:.2f}% eaten from the dog.')
 27. print(f'{(cat_food / total_food) * 100:.2f}% eaten from the cat.')