Facebook
From jha, 4 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 84
 1. 1. Zalogowa─ç si─Ö na serwer MySQL
 2.  
 3. cd c:\xampp\mysql\bin            i      ENTER
 4.  
 5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 6.                                 2. Wpisa─ç wykorzystuj─ů─ç klawaitur─Ö:
 7.  
 8. mysql -h localhost -u root -p   i      ENTER
 9.  
 10. Podaj has┼éo    => zakceptowa─ç tylko ENTEREM
 11.  
 12.  
 13. 2. Utworzy─ç  i pokaza─ç za┼éo┼╝on─ů baz─Ö  -   podaj_nazwisko
 14.  
 15. CREATE DATABASE podaj_swoje_nazwisko;
 16.  
 17. USE podaj_swoje_nazwisko;
 18. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 19.  
 20. 3.Utworzy─ç tabel─Ö podaj_nazwisko1
 21.  
 22. CREATE TABLE KOWALSKI(
 23. id int(3) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 24. imie varchar(30),
 25. nazwisko varchar(30),
 26. miejscowosc varchar(30),
 27. telefon varchar(20),
 28. email varchar(20)
 29. ) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin2;
 30. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 31.  
 32. 4. Poka┼╝  za┼éo┼╝on─ů tabel─Ö
 33.  
 34. DESCRIBE podaj_nazwisko1;
 35.  
 36. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 37.  
 38.  
 39. 5.  WSTAWI─ć REKORDY  DO UTWORZONEJ TABELI - Skopiowa─ç i wklei─ç do KONSOLI:
 40.  
 41.  
 42. INSERT INTO SZUPER5(id,imie,nazwisko,miejscowosc,telefon,email)
 43. VALUES('','Piotr', 'Kowalski', 'Warszawa', '075 145 345 344', 'wymyslony1@gmail.com'),
 44. ('','Andrzej', 'Romaniuk', 'Wrocław', '075 144 335 333', 'wymyslony2@gmail.com'),('','Piotr', 'Kamiński', 'Poznań', '075 255 355 444', 'wymyslony3@gmail.com');
 45.  
 46. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 47.  
 48. 6. Pokaza─ç zawarto┼Ť─ç  tabeli po wstawieniu rekord├│w
 49.  
 50.                                         SELECT * FROM modyfikacja1;
 51.  
 52. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 53.  
 54.  
 55. 7. WSTAWI─ć  DRUGS─ä TABEL─ś
 56.  
 57.  
 58. CREATE TABLE KOWALSKI2(
 59. id int PRIMARY  KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
 60. nazwisko varchar(40) NOT NULL,
 61. imie varchar(40) NOT NULL,
 62. etat varchar(20) NOT NULL,
 63. dzial int NOT NULL,
 64. pracuje_od date NOT NULL,
 65. placa_podst int NOT NULL,
 66. placa_dodat int NOT NULL,
 67. premia int NOT NULL) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin2;
 68.  
 69. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 70.  
 71. 8. WSTAWI─ć REKORDY  DO UTWORZONEJ TABELI - Skopiowa─ç i wklei─ç do KONSOLI:
 72.  
 73.  
 74. INSERT INTO  (id, nazwisko,imie, etat, dzial, pracuje_od, placa_podst, placa_dodat, premia)
 75. VALUES ('','Kowalski', 'Jan', 'dyrektor', 20, '1987-03-12',4000, 1200,400),
 76. ('','Dalicka','Janina','sekretarka', 40, '2012-05-15',2500, 0,150 ),
 77. ('','Rajski','Tomasz', 'dyrektor', 20, '2014-04-21',4000, 1000,350 ),
 78. ('','Madeja','Adrian', 'asystent', 30, '2005-08-18',3000, 800,150 ),
 79. ('','Dajcz','Lech', 'laborant', 50, '2015-06-28',2500, 100,100 ),
 80. ('','Warski','Kamil','dyrektor', 20, '2012-04-19',4000, 900,200 ),
 81. ('','Paluszkiewicz', 'Stanisław', 'profesor', 10, '2008-04-15',5000, 1200,400 ),
 82. ('','Szpak', 'Alelsander', 'laborant', 50, '2015-08-18',2500, 400,100 ),
 83. ('','Milkski','Adam', 'asystent', 30, '2013-04-25',3000, 500, 180 ),
 84. ('','Garbarski', 'Michał', 'stażysta', 60, '2018-10-19',2100, 300,180 ),
 85. ('','Rusnak', 'Anna',  'dyrektor',  20, '2012-05-22', 4000, 400, 300 ),
 86. ('','Kolski', 'Sebastian', 'sta┼╝ysta', 60, '2017-01-22',2500, 300, 180 );
 87.  
 88.  
 89. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 90.  
 91. 9. Pokaza─ç zawarto┼Ť─ç  tabeli po wstawieniu rekord├│w
 92.  
 93.                                         SELECT * FROM modyfikacja1;
 94.  
 95.  
 96. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 97.  
 98. Setting environment for using XAMPP for Windows.
 99. sala207@S207-01 c:\xampp
 100. # mysql -h localhost -u root -p
 101. Enter password:
 102. Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
 103. Your MariaDB connection id is 5
 104. Server version: 10.1.19-MariaDB mariadb.org binary distribution
 105.  
 106. Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
 107.  
 108. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
 109.  
 110. MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE SZUPER;
 111. ERROR 1007 (HY000): Can't create database 'szuper'; database exists
 112. MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE SZUPER5;
 113. Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
 114.  
 115. MariaDB [(none)]> USE SZUPER5;
 116. Database changed
 117. MariaDB [SZUPER5]> CREATE TABLE SZUPER5(
 118.     -> id int(3) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 119.     -> imie varchar(30),
 120.     -> nazwisko varchar(30),
 121.     -> miejscowosc varchar(30),
 122.     -> telefon varchar(20),
 123.     -> email varchar(20)
 124.     -> ) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin2;
 125. Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
 126.  
 127. MariaDB [SZUPER5]> SELECT * FROM SZUPER5;
 128. Empty set (0.00 sec)
 129.  
 130. MariaDB [SZUPER5]> SHOW TABLES ;
 131. +-------------------+
 132. | Tables_in_szuper5 |
 133. +-------------------+
 134. | szuper5           |
 135. +-------------------+
 136. 1 row in set (0.00 sec)
 137.  
 138. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5(id,imie,nazwisko,miejscowosc,telefon,email)
 139.     -> VALUES('','Piotr', 'Kowalski', 'Warszawa', '075 145 345 344', 'wymyslony1@gmail.com'),
 140.     -> ('','Andrzej', 'Romaniuk', 'Wroc┼éaw', '075 144 335 333', 'wymyslony2@gmail.com'),('','Piotr', 'Kami┼äski', 'Pozna┼ä', '075 255 355 444', 'wymyslony3@gmail.com');
 141. Query OK, 3 rows affected, 3 warnings (0.01 sec)
 142. Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 3
 143.  
 144. MariaDB [SZUPER5]>
 145. MariaDB [SZUPER5]> SHOW TABLES ;
 146. +-------------------+
 147. | Tables_in_szuper5 |
 148. +-------------------+
 149. | szuper5           |
 150. +-------------------+
 151. 1 row in set (0.00 sec)
 152.  
 153. MariaDB [SZUPER5]> SELECT * FROM SZUPER5;
 154. +----+---------+----------+-------------+-----------------+----------------------+
 155. | id | imie    | nazwisko | miejscowosc | telefon         | email                |
 156. +----+---------+----------+-------------+-----------------+----------------------+
 157. |  1 | Piotr   | Kowalski | Warszawa    | 075 145 345 344 | wymyslony1@gmail.com |
 158. |  2 | Andrzej | Romaniuk | Wroc┼éaw     | 075 144 335 333 | wymyslony2@gmail.com |
 159. |  3 | Piotr   | Kami┼äski | Pozna┼ä      | 075 255 355 444 | wymyslony3@gmail.com |
 160. +----+---------+----------+-------------+-----------------+----------------------+
 161. 3 rows in set (0.00 sec)
 162.  
 163. MariaDB [SZUPER5]> SELECT imie,nazwisko  FROM SZUPER5;
 164. +---------+----------+
 165. | imie    | nazwisko |
 166. +---------+----------+
 167. | Piotr   | Kowalski |
 168. | Andrzej | Romaniuk |
 169. | Piotr   | Kami┼äski |
 170. +---------+----------+
 171. 3 rows in set (0.00 sec)
 172.  
 173. MariaDB [SZUPER5]> CREATE TABLE SZUPER6 (
 174.     -> id int PRIMARY  KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
 175.     -> nazwisko varchar(40) NOT NULL,
 176.     -> imie varchar(40) NOT NULL,
 177.     -> etat varchar(20) NOT NULL,
 178.     -> dzial int NOT NULL,
 179.     -> pracuje_od date NOT NULL,
 180.     -> placa_podst int NOT NULL,
 181.     -> placa_dodat int NOT NULL,
 182.     -> premia int NOT NULL) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin2;
 183. Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
 184.  
 185. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER6 (id, nazwisko,imie, etat, dzial, pracuje_od, placa_podst, placa_dodat, premia)
 186.     -> VALUES ('','Kowalski', 'Jan', 'dyrektor', 20, '1987-03-12',4000, 1200,400),
 187.     -> ('','Dalicka','Janina','sekretarka', 40, '2012-05-15',2500, 0,150 ),
 188.     -> ('','Rajski','Tomasz', 'dyrektor', 20, '2014-04-21',4000, 1000,350 ),
 189.     -> ('','Madeja','Adrian', 'asystent', 30, '2005-08-18',3000, 800,150 ),
 190.     -> ('','Dajcz','Lech', 'laborant', 50, '2015-06-28',2500, 100,100 ),
 191.     -> ('','Warski','Kamil','dyrektor', 20, '2012-04-19',4000, 900,200 ),
 192.     -> ('','Paluszkiewicz', 'Stanis┼éaw', 'profesor', 10, '2008-04-15',5000, 1200,400 ),
 193.     -> ('','Szpak', 'Alelsander', 'laborant', 50, '2015-08-18',2500, 400,100 ),
 194.     -> ('','Milkski','Adam', 'asystent', 30, '2013-04-25',3000, 500, 180 ),
 195.     -> ('','Garbarski', 'Micha┼é', 'sta┼╝ysta', 60, '2018-10-19',2100, 300,180 ),
 196.     -> ('','Rusnak', 'Anna',  'dyrektor',  20, '2012-05-22', 4000, 400, 300 ),
 197.     -> ('','Kolski', 'Sebastian', 'sta┼╝ysta', 60, '2017-01-22',2500, 300, 180 );
 198. Query OK, 12 rows affected, 12 warnings (0.00 sec)
 199. Records: 12  Duplicates: 0  Warnings: 12
 200.  
 201. MariaDB [SZUPER5]> SELECT *FROM SZUPER6;
 202. +----+---------------+------------+------------+-------+------------+-------------+-------------+--------+
 203. | id | nazwisko      | imie       | etat       | dzial | pracuje_od | placa_podst | placa_dodat | premia |
 204. +----+---------------+------------+------------+-------+------------+-------------+-------------+--------+
 205. |  1 | Kowalski      | Jan        | dyrektor   |    20 | 1987-03-12 |        4000 |        1200 |    400 |
 206. |  2 | Dalicka       | Janina     | sekretarka |    40 | 2012-05-15 |        2500 |           0 |    150 |
 207. |  3 | Rajski        | Tomasz     | dyrektor   |    20 | 2014-04-21 |        4000 |        1000 |    350 |
 208. |  4 | Madeja        | Adrian     | asystent   |    30 | 2005-08-18 |        3000 |         800 |    150 |
 209. |  5 | Dajcz         | Lech       | laborant   |    50 | 2015-06-28 |        2500 |         100 |    100 |
 210. |  6 | Warski        | Kamil      | dyrektor   |    20 | 2012-04-19 |        4000 |         900 |    200 |
 211. |  7 | Paluszkiewicz | Stanis┼éaw  | profesor   |    10 | 2008-04-15 |        5000 |        1200 |    400 |
 212. |  8 | Szpak         | Alelsander | laborant   |    50 | 2015-08-18 |        2500 |         400 |    100 |
 213. |  9 | Milkski       | Adam       | asystent   |    30 | 2013-04-25 |        3000 |         500 |    180 |
 214. | 10 | Garbarski     | Micha┼é     | sta┼╝ysta   |    60 | 2018-10-19 |        2100 |         300 |    180 |
 215. | 11 | Rusnak        | Anna       | dyrektor   |    20 | 2012-05-22 |        4000 |         400 |    300 |
 216. | 12 | Kolski        | Sebastian  | sta┼╝ysta   |    60 | 2017-01-22 |        2500 |         300 |    180 |
 217. +----+---------------+------------+------------+-------+------------+-------------+-------------+--------+
 218. 12 rows in set (0.00 sec)
 219.  
 220. MariaDB [SZUPER5]> SELECT imie,etat,dzial FROM SZUPER6;
 221. +------------+------------+-------+
 222. | imie       | etat       | dzial |
 223. +------------+------------+-------+
 224. | Jan        | dyrektor   |    20 |
 225. | Janina     | sekretarka |    40 |
 226. | Tomasz     | dyrektor   |    20 |
 227. | Adrian     | asystent   |    30 |
 228. | Lech       | laborant   |    50 |
 229. | Kamil      | dyrektor   |    20 |
 230. | Stanis┼éaw  | profesor   |    10 |
 231. | Alelsander | laborant   |    50 |
 232. | Adam       | asystent   |    30 |
 233. | Micha┼é     | sta┼╝ysta   |    60 |
 234. | Anna       | dyrektor   |    20 |
 235. | Sebastian  | sta┼╝ysta   |    60 |
 236. +------------+------------+-------+
 237. 12 rows in set (0.00 sec)
 238.  
 239. MariaDB [SZUPER5]> DESCRIPE SZUPER5;
 240. ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'DESCRIPE SZUPER5' at line 1
 241. MariaDB [SZUPER5]> DESCRIBE SZUPER5;
 242. +-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 243. | Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
 244. +-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 245. | id          | int(3)      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 246. | imie        | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
 247. | nazwisko    | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
 248. | miejscowosc | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
 249. | telefon     | varchar(20) | YES  |     | NULL    |                |
 250. | email       | varchar(20) | YES  |     | NULL    |                |
 251. +-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 252. 6 rows in set (0.00 sec)
 253.  
 254. MariaDB [SZUPER5]> DESCRIBE SZUPER6;
 255. +-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 256. | Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
 257. +-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 258. | id          | int(11)     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 259. | nazwisko    | varchar(40) | NO   |     | NULL    |                |
 260. | imie        | varchar(40) | NO   |     | NULL    |                |
 261. | etat        | varchar(20) | NO   |     | NULL    |                |
 262. | dzial       | int(11)     | NO   |     | NULL    |                |
 263. | pracuje_od  | date        | NO   |     | NULL    |                |
 264. | placa_podst | int(11)     | NO   |     | NULL    |                |
 265. | placa_dodat | int(11)     | NO   |     | NULL    |                |
 266. | premia      | int(11)     | NO   |     | NULL    |                |
 267. +-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 268. 9 rows in set (0.00 sec)
 269.  
 270. MariaDB [SZUPER5]> CREATE TABLE SZUPER7 AS (SELECT * FROM SZUPER6 WHERE 1 = 0);
 271. Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
 272. Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
 273.  
 274. MariaDB [SZUPER5]> SHOW TABLES ;
 275. +-------------------+
 276. | Tables_in_szuper5 |
 277. +-------------------+
 278. | szuper5           |
 279. | szuper6           |
 280. | szuper7           |
 281. +-------------------+
 282. 3 rows in set (0.00 sec)
 283.  
 284. MariaDB [SZUPER5]> SHOW TABLE SZUPER7;
 285. ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'SZUPER7' at line 1
 286. MariaDB [SZUPER5]> SELECT *FROM SZUPER7;
 287. Empty set (0.00 sec)
 288.  
 289. MariaDB [SZUPER5]> DESCRIBE SZUPER7;
 290. +-------------+-------------+------+-----+---------+-------+
 291. | Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra |
 292. +-------------+-------------+------+-----+---------+-------+
 293. | id          | int(11)     | NO   |     | 0       |       |
 294. | nazwisko    | varchar(40) | NO   |     | NULL    |       |
 295. | imie        | varchar(40) | NO   |     | NULL    |       |
 296. | etat        | varchar(20) | NO   |     | NULL    |       |
 297. | dzial       | int(11)     | NO   |     | NULL    |       |
 298. | pracuje_od  | date        | NO   |     | NULL    |       |
 299. | placa_podst | int(11)     | NO   |     | NULL    |       |
 300. | placa_dodat | int(11)     | NO   |     | NULL    |       |
 301. | premia      | int(11)     | NO   |     | NULL    |       |
 302. +-------------+-------------+------+-----+---------+-------+
 303. 9 rows in set (0.00 sec)
 304.  
 305. MariaDB [SZUPER5]> SELECT *FROM SZUPER;
 306. ERROR 1146 (42S02): Table 'szuper5.szuper' doesn't exist
 307. MariaDB [SZUPER5]> SELECT *FROM SZUPER2;
 308. ERROR 1146 (42S02): Table 'szuper5.szuper2' doesn't exist
 309. MariaDB [SZUPER5]> SELECT *FROM SZUPER5;
 310. +----+---------+----------+-------------+-----------------+----------------------+
 311. | id | imie    | nazwisko | miejscowosc | telefon         | email                |
 312. +----+---------+----------+-------------+-----------------+----------------------+
 313. |  1 | Piotr   | Kowalski | Warszawa    | 075 145 345 344 | wymyslony1@gmail.com |
 314. |  2 | Andrzej | Romaniuk | Wroc┼éaw     | 075 144 335 333 | wymyslony2@gmail.com |
 315. |  3 | Piotr   | Kami┼äski | Pozna┼ä      | 075 255 355 444 | wymyslony3@gmail.com |
 316. +----+---------+----------+-------------+-----------------+----------------------+
 317. 3 rows in set (0.00 sec)
 318.  
 319. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER6;
 320. ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
 321. MariaDB [SZUPER5]> INSERT IN TO SZUPER6;
 322. ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'IN TO SZUPER6' at line 1
 323. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER6 (id, imie);
 324. ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
 325. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER6
 326.     -> (id,imie,nazwisko,miejscowosc,telefon)
 327.     -> VALUES
 328.     -> ('','JAN','KOWALSKI','JELENIA GORA', '123456789');
 329. ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'miejscowosc' in 'field list'
 330. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5
 331.     -> (id,imie,nazwisko,miejscowosc,telefon)
 332.     -> VALUES
 333.     -> (id,imie,nazwisko,miejscowosc,telefon)
 334.     -> `
 335.     `> ;
 336.     `> Bye
 337.  
 338. sala207@S207-01 c:\xampp
 339. # mysql -h localhost -u root -p
 340. Enter password: *
 341. ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
 342.  
 343. sala207@S207-01 c:\xampp
 344. # mysql -h localhost -u root -p
 345. Enter password:
 346. Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
 347. Your MariaDB connection id is 7
 348. Server version: 10.1.19-MariaDB mariadb.org binary distribution
 349.  
 350. Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
 351.  
 352. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
 353.  
 354. MariaDB [(none)]> INSERT INTO SZUPER5
 355.     -> (id,imie,nazwisko,miejscowosc,telefon)
 356.     -> VALUES
 357.     -> (id,imie,nazwisko,miejscowosc,telefon)
 358.     -> ;
 359. ERROR 1046 (3D000): No database selected
 360. MariaDB [(none)]> USE SZUPER5;
 361. Database changed
 362. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5
 363.     -> (id,imie,nazwisko,miejscowosc,telefon)
 364.     -> VALUES
 365.     -> ('','JAN','KOWALSKI','JELENIA GORA', '123456789');
 366. Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
 367.  
 368. MariaDB [SZUPER5]> SELECT * from SZUPER5;
 369. +----+---------+----------+--------------+-----------------+----------------------+
 370. | id | imie    | nazwisko | miejscowosc  | telefon         | email                |
 371. +----+---------+----------+--------------+-----------------+----------------------+
 372. |  1 | Piotr   | Kowalski | Warszawa     | 075 145 345 344 | wymyslony1@gmail.com |
 373. |  2 | Andrzej | Romaniuk | Wroc┼éaw      | 075 144 335 333 | wymyslony2@gmail.com |
 374. |  3 | Piotr   | Kami┼äski | Pozna┼ä       | 075 255 355 444 | wymyslony3@gmail.com |
 375. |  4 | JAN     | KOWALSKI | JELENIA GORA | 123456789       | NULL                 |
 376. +----+---------+----------+--------------+-----------------+----------------------+
 377. 4 rows in set (0.00 sec)
 378.  
 379. MariaDB [SZUPER5]> SELECT INTO SZUPER5 SET id='2', imie='Jan', nazwisko = 'Skiba', telefon='123456789',miejscowosc='Karpacz';
 380. ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INTO SZUPER5 SET id='2', imie='Jan', nazwisko = 'Skiba', telefon='123456789',mie' at line 1
 381. MariaDB [SZUPER5]> SELECT INTO SZUPER5 SET id='2', imie='Jan', nazwisko = 'Trzydziesci', telefon='123456789',miejscowosc='Karpacz';
 382. ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INTO SZUPER5 SET id='2', imie='Jan', nazwisko = 'Trzydziesci', telefon='12345678' at line 1
 383. MariaDB [SZUPER5]> SELECT INTO SZUPER5 SET id='2', imie='Jan', nazwisko = 'Trzydziesci', telefon='123456789',miejscowosc='Karpacz';
 384. ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INTO SZUPER5 SET id='2', imie='Jan', nazwisko = 'Trzydziesci', telefon='12345678' at line 1
 385. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5 SET id='2', imie='Jan', nazwisko = 'Trzydziesci', telefon='123456789',miejscowosc='Karpacz';
 386. ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '2' for key 'PRIMARY'
 387. MariaDB [SZUPER5]> SELECT INTO SZUPER5 SET id='12', imie='Jan', nazwisko = 'Skiba', telefon='123456789',miejscowosc='Karpacz';
 388. ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INTO SZUPER5 SET id='12', imie='Jan', nazwisko = 'Skiba', telefon='123456789',mi' at line 1
 389. MariaDB [SZUPER5]> SELECT INTO SZUPER5 SET id='12', imie='Jan', nazwisko = 'Skiba', telefon='123456789',miejscowosc='Karpacz';
 390. ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'INTO SZUPER5 SET id='12', imie='Jan', nazwisko = 'Skiba', telefon='123456789',mi' at line 1
 391. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5 SET id='2', imie='Jan', nazwisko = 'Trzydziesci', telefon='123456789',miejscowosc='Karpacz';
 392. ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '2' for key 'PRIMARY'
 393. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5 SET id='12', imie='Jan', nazwisko = 'Trzydziesci', telefon='123456789',miejscowosc='Karpacz';
 394. Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
 395.  
 396. MariaDB [SZUPER5]> SELECT * from SZUPER5;
 397. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 398. | id | imie    | nazwisko    | miejscowosc  | telefon         | email                |
 399. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 400. |  1 | Piotr   | Kowalski    | Warszawa     | 075 145 345 344 | wymyslony1@gmail.com |
 401. |  2 | Andrzej | Romaniuk    | Wroc┼éaw      | 075 144 335 333 | wymyslony2@gmail.com |
 402. |  3 | Piotr   | Kami┼äski    | Pozna┼ä       | 075 255 355 444 | wymyslony3@gmail.com |
 403. |  4 | JAN     | KOWALSKI    | JELENIA GORA | 123456789       | NULL                 |
 404. | 12 | Jan     | Trzydziesci | Karpacz      | 123456789       | NULL                 |
 405. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 406. 5 rows in set (0.00 sec)
 407.  
 408. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5 (NAZWA,DATA) VALUES (MAREK, DZISIAJ),(10,20);
 409. ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'MAREK' in 'field list'
 410. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5 (NAZWA,DATA) VALUES (nazwisko, telefon),(10,20);
 411. ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'NAZWA' in 'field list'
 412. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5 (telefon,email) VALUES (nazwisko, telefon),(10,20);
 413. Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
 414. Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
 415.  
 416. MariaDB [SZUPER5]> SELECT * from SZUPER5;
 417. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 418. | id | imie    | nazwisko    | miejscowosc  | telefon         | email                |
 419. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 420. |  1 | Piotr   | Kowalski    | Warszawa     | 075 145 345 344 | wymyslony1@gmail.com |
 421. |  2 | Andrzej | Romaniuk    | Wroc┼éaw      | 075 144 335 333 | wymyslony2@gmail.com |
 422. |  3 | Piotr   | Kami┼äski    | Pozna┼ä       | 075 255 355 444 | wymyslony3@gmail.com |
 423. |  4 | JAN     | KOWALSKI    | JELENIA GORA | 123456789       | NULL                 |
 424. | 12 | Jan     | Trzydziesci | Karpacz      | 123456789       | NULL                 |
 425. | 13 | NULL    | NULL        | NULL         | NULL            | NULL                 |
 426. | 14 | NULL    | NULL        | NULL         | 10              | 20                   |
 427. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 428. 7 rows in set (0.00 sec)
 429.  
 430. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5 (miejscowosc,telefon) VALUES (nazwisko, telefon),(10,20);
 431. Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
 432. Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
 433.  
 434. MariaDB [SZUPER5]> SELECT * from SZUPER5;
 435. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 436. | id | imie    | nazwisko    | miejscowosc  | telefon         | email                |
 437. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 438. |  1 | Piotr   | Kowalski    | Warszawa     | 075 145 345 344 | wymyslony1@gmail.com |
 439. |  2 | Andrzej | Romaniuk    | Wroc┼éaw      | 075 144 335 333 | wymyslony2@gmail.com |
 440. |  3 | Piotr   | Kami┼äski    | Pozna┼ä       | 075 255 355 444 | wymyslony3@gmail.com |
 441. |  4 | JAN     | KOWALSKI    | JELENIA GORA | 123456789       | NULL                 |
 442. | 12 | Jan     | Trzydziesci | Karpacz      | 123456789       | NULL                 |
 443. | 13 | NULL    | NULL        | NULL         | NULL            | NULL                 |
 444. | 14 | NULL    | NULL        | NULL         | 10              | 20                   |
 445. | 15 | NULL    | NULL        | NULL         | NULL            | NULL                 |
 446. | 16 | NULL    | NULL        | 10           | 20              | NULL                 |
 447. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 448. 9 rows in set (0.00 sec)
 449.  
 450. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5 (telefon,email) VALUES (karpacz, 123456789),(krakow,123456720);
 451. ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'karpacz' in 'field list'
 452. MariaDB [SZUPER5]> SELECT * from SZUPER5;
 453. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 454. | id | imie    | nazwisko    | miejscowosc  | telefon         | email                |
 455. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 456. |  1 | Piotr   | Kowalski    | Warszawa     | 075 145 345 344 | wymyslony1@gmail.com |
 457. |  2 | Andrzej | Romaniuk    | Wroc┼éaw      | 075 144 335 333 | wymyslony2@gmail.com |
 458. |  3 | Piotr   | Kami┼äski    | Pozna┼ä       | 075 255 355 444 | wymyslony3@gmail.com |
 459. |  4 | JAN     | KOWALSKI    | JELENIA GORA | 123456789       | NULL                 |
 460. | 12 | Jan     | Trzydziesci | Karpacz      | 123456789       | NULL                 |
 461. | 13 | NULL    | NULL        | NULL         | NULL            | NULL                 |
 462. | 14 | NULL    | NULL        | NULL         | 10              | 20                   |
 463. | 15 | NULL    | NULL        | NULL         | NULL            | NULL                 |
 464. | 16 | NULL    | NULL        | 10           | 20              | NULL                 |
 465. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 466. 9 rows in set (0.00 sec)
 467.  
 468. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5 (miejscowosc,telefon) VALUES (karpacz, 123456789),(karpacz,123456720);
 469. ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'karpacz' in 'field list'
 470. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5 (miejscowosc,telefon) VALUES (karpacz, 123456789),(karpacz,123456720);
 471. ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'karpacz' in 'field list'
 472. MariaDB [SZUPER5]> INSERT INTO SZUPER5 (miejscowosc,telefon) VALUES ('karpacz', 123456789),('karpacz',123456720);
 473. Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
 474. Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
 475.  
 476. MariaDB [SZUPER5]> SELECT * from SZUPER5;
 477. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 478. | id | imie    | nazwisko    | miejscowosc  | telefon         | email                |
 479. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 480. |  1 | Piotr   | Kowalski    | Warszawa     | 075 145 345 344 | wymyslony1@gmail.com |
 481. |  2 | Andrzej | Romaniuk    | Wroc┼éaw      | 075 144 335 333 | wymyslony2@gmail.com |
 482. |  3 | Piotr   | Kami┼äski    | Pozna┼ä       | 075 255 355 444 | wymyslony3@gmail.com |
 483. |  4 | JAN     | KOWALSKI    | JELENIA GORA | 123456789       | NULL                 |
 484. | 12 | Jan     | Trzydziesci | Karpacz      | 123456789       | NULL                 |
 485. | 13 | NULL    | NULL        | NULL         | NULL            | NULL                 |
 486. | 14 | NULL    | NULL        | NULL         | 10              | 20                   |
 487. | 15 | NULL    | NULL        | NULL         | NULL            | NULL                 |
 488. | 16 | NULL    | NULL        | 10           | 20              | NULL                 |
 489. | 17 | NULL    | NULL        | karpacz      | 123456789       | NULL                 |
 490. | 18 | NULL    | NULL        | karpacz      | 123456720       | NULL                 |
 491. +----+---------+-------------+--------------+-----------------+----------------------+
 492. 11 rows in set (0.00 sec)
 493.  
 494. MariaDB [SZUPER5]>
 495.  
 496.  
 497.  
 498.