Facebook
From Silly Pheasant, 1 Week ago, written in Plain Text.
This paste is a reply to Re: 22.07 Zoom Görüşmesi from Scanty Gibbon - view diff
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 33
  1. 1. Channel Name: Hamza Math Academy
  2. 2. Contact: hamzasagiroglu30@gmail.com
  3. 3. Intro, outro çalışmaları yapılması gerekiyor
  4. 4. Kanal kapak fotoğrafı ve profil fotoğrafı için profesyonel çekim yeri araştırması
  5. 5. Diğer kollar: tanıtım videosu (ileride), basit kanal açıklaması
  6. 6. Microphone arm araştırması (Genesis Radium 600)