Facebook
From Mich, 2 Years ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 211
 1. real Check(real x) //Funkcja zaokrąglająca błędy wynikające z konwersji liczb
 2. {
 3.         real _x;
 4.  
 5.         x = modf(x, &_x);
 6.  
 7.         if (fabs(x) <= 1e-5) x = 0;
 8.  
 9.         return x + _x;
 10. }
 11.  
 12. Zespolona& Zespolona::operator^(int q)
 13. {
 14.         real z = sqrt(Re*Re+Im*Im);
 15.         real sin_z = Im / z;
 16.         real angle = asin(sin_z);
 17.  
 18.         angle *= q;
 19.         z = pow(z, q);
 20.  
 21.         Re = cos(angle) * z;
 22.         Im = sin(angle) * z;
 23.  
 24.         Re = Check(Re);
 25.         Im = Check(Im);
 26.  
 27.         return *this;
 28. }