Facebook
From dada, 2 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 303
 1. #include <iostream>
 2. #include <ctime>
 3. #include <cstdlib>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. void wypelnijTablice(int tab[]) {
 7.     srand(time(0));
 8.     for (int i = 0; i < 51; i++) {
 9.         tab[i] = rand() % 100 + 1;
 10.     }
 11. }
 12.  
 13. int szukaj(int tab[], int szukany) {
 14.     for (int i = 0; i < 51; i++) {
 15.         if (tab[i] == szukany)
 16.             return i;
 17.     }
 18.     return -1;
 19. }
 20.  
 21. int main() {
 22.     int liczba;
 23.     int tablica[51];
 24.     cout << "Podaj liczbę do wyszukania: ";
 25.     cin >> liczba;
 26.     wypelnijTablice(tablica);
 27.  
 28.     int znaleziony_index = szukaj(tablica, liczba);
 29.     tablica[51]=liczba;
 30.     for (int i = 0; i <= 51; i++) {
 31.         cout << tablica[i] << " ";
 32.     }
 33.     cout << endl;
 34.  
 35.     if (znaleziony_index != -1)
 36.         cout << "Szukany element "<<liczba<<" jest na indeksie: " << znaleziony_index;
 37.     else
 38.         cout << "Nie znaleziono";
 39.  
 40.     return 0;
 41. }
 42.