Facebook
From Melodic Anoa, 2 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 50
 1. - Tworzymy obiekt SqlCommand i poleceniem CreateCommand() definiujemy cmd
 2. i przypisujemy polecenia np. begin ...  end;
 3. (sprawdzamy czy działa)
 4.  
 5. - Ustawiamy w connectionstring |DataDirectory| + @ na pocz─ůtku zmiennej
 6. - Definiujemy jak─ů┼Ť tabel─Ö i wstawiamy dane - szukamy danych w bazie, kt├│ry zosta┼éy dodane.
 7. - StateChange obsługa zdarzenia.
 8. - dokładamy bibliotekę Windows.Forms i robimy MessageBox do obsługi zdarzenia.
 9. - SqlConnectingBuilder wykorzystujemy do definiowania zmiennych po┼é─ůczenia oraz ich wy┼Ťwietlania.
 10. - Ustawiamy App.config - konfigurację i dokładamy System.Configuration i korzystamy ConfigurationManager
 11.  
 12. - Czytanie danych ze źródła danych
 13. Czytamy dane z bazy Northwind
 14.         1. z tabeli Products (productid, productname, unitprice, unitinstock)
 15.         2. z tabeli Products i Categories (jw. + nazwa Kategorii)
 16.         3. na podstawie zapytania 2 definiujemy Widok i czytamy dane z widoku.
 17. - Czytamy dane z wielu zapytań
 18. - ExecuteNonQuery - liczymy inserty, update
 19. - ExecuteScalar