Facebook
From Przemysław Jóźwik, 1 Month ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 41
 1. #include <iostream>
 2. #include <array>
 3. #include <vector>
 4. #include <memory>
 5. #include <list>
 6. #include <math.h>
 7. class OneVertexException:public std::exception{
 8. public:
 9.     const char * what(){
 10.         return "Edge must have minimum 2 vertices!";
 11.     }
 12. };
 13.  
 14. template<typename T, std::size_t N>
 15. class Point {
 16. public:
 17.     template<typename ... Ts>
 18.     explicit Point(Ts... ts)
 19.             : data_{ts...}
 20.     {
 21.     }
 22.  
 23.     T operator[](std::size_t index) const
 24.     {
 25.         return data_[index];
 26.     }
 27.  
 28. private:
 29.     std::array<T, N> data_;
 30. };
 31.  
 32. template<typename T, std::size_t N>
 33. class LamanLine {
 34.     std::vector<Point<T, N>> vectorOfPoints_;
 35.     std::list<std::pair<Point<T, N>, Point<T, N>>> edges_;
 36.  
 37. public:
 38.     void addPoint(Point<T, N> & newPoint) {
 39.  
 40.         if(vectorOfPoints_.size()>=1) {
 41.             std::pair<Point<T, N>, Point<T, N>> buf;
 42.             buf.first = vectorOfPoints_.back();
 43.             vectorOfPoints_.push_back(newPoint);
 44.             buf.second = vectorOfPoints_.back();
 45.             edges_.push_back(buf);
 46.         } else {
 47.             vectorOfPoints_.push_back(newPoint);
 48.         }
 49.  
 50.     }
 51.     double calculateLenght(){
 52.         double result=0;
 53.         if(vectorOfPoints_.size()<2) throw OneVertexException();
 54.         for(auto &element: edges_) result += (double)distance(element.first, element.second);
 55.         return result;
 56.     }
 57. };
 58.  
 59.  
 60.  
 61. template<typename T, std::size_t N>
 62. std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Point<T,N>& point)
 63. {
 64.     os << "<";
 65.     for(std::size_t i = 0; i < N-1; ++i)
 66.     {
 67.         os << point[i] << ", ";
 68.     }
 69.     os << point[N-1] << ">";
 70.  
 71.     return os;
 72. }
 73.  
 74. // uzupelnic metode !!.
 75. template<typename T, std::size_t N>
 76. T distance(const Point<T,N>& lhs, const Point<T,N>& rhs)
 77. {
 78.     T sum =0;
 79.     for(size_t i=0; i<N; i++){
 80.         sum += (T)pow(lhs[i]-rhs[i], 2);
 81.     }
 82.     auto result = (T)sqrt(sum);
 83.     return result;
 84. }
 85.  
 86. // Zadanie
 87. // Nalezy stworzyc szablon klasy reprezentujacy linie lamana w N wymiarowej przestrzeni.
 88. // Nalezy zaimplementowac metode dodajaca kolejne punkty do lamanej.
 89. // Nalezy zaimplementowac metode obliczajaca dlugosc lamanej i pokazac jej dzialanie.
 90. // Nalezy obsluzyc jeden (dowolnego rodzaju) wyjatek i pokazac w programie dzialanie mechamizmu.
 91. //
 92. // kompilacja i uruchomienie
 93. // clear; g++ -std=c++17 nDpoints.cc; ./a.out;
 94.  
 95. int main()
 96. {
 97.     std::cout << "PROE2020L gr 101 - sprawdzian \"szablony i wyjatki\"" << std::endl;
 98.     auto p1 = Point<int, 2>(3,5);
 99.     auto p2 = Point<int, 2>(6,3);
 100.     auto p3 = Point<int, 2>(6,8);
 101.     auto l2 = LamanLine<int, 2>();
 102.     l2.addPoint(p1);
 103.     //l2.addPoint(p2);
 104.     //l2.addPoint(p3);
 105.     std::cout << p1 << p2 << std::endl;
 106.     try {
 107.         std::cout<< l2.calculateLenght()<<std::endl;
 108.     }
 109.     catch (OneVertexException & exp) {
 110.         std::cout<<exp.what()<<std::endl;
 111.     }
 112.     return 0;
 113. }
 114.