Facebook
From Eryk Bartosik, 1 Year ago, written in C#.
This paste is a reply to Przed Instrumentacją from Eryk Bartosik - go back
Embed
Viewing differences between Przed Instrumentacją and Re: Przed Instrumentacją
using System;
using System.Diagnostics;

namespace Projekt1
{

    class Program
    {   
        static void Main(string[] args)
        {
            int a = 0;
            int[] array = new int [268435456];
            for(int i = 0; i < array.Length; i++)
            {
               array[i] = a; //przypisanie wartości do tablicy array
               a++;
            }

            int x = 1;                 //szukana wartość w tablicy

            int h = 0;                 //wyszukiwanie liniowe
            bool warunek2 = true;
            while(warunek2 == true) 
            {
                if(h < array.Length)
                {
                 if(array[h] == x)
                 {
                     Console.WriteLine("Liniowe: Szukany element znajduje się pod inteksem indeksem "+h);
                     warunek2 = false;
                 }
                else
                 {
                     h++;
                 }
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Liniowe: Nie znaleziono szukanego elementu");
                    warunek2 = false;
                }
            }

            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine();

            int l = 0;                                         //wyszukiwnaie binarne
            int p = array.Length;
            bool warunek = true;
            while(warunek == true)
            {
                if(l                 {
                int s = (l+p)/2;
                if(array[s] == x)
                {
                    Console.WriteLine("Binarne: Szukany element znajduje się pod inteksem indeksem "+s);
                    warunek = false;
                }
                else
                {
                    if(array[s]                     {
                        l = s + 1;
                    }
                    else
                    {
                        p = s - 1;
                    }
                }
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Binarne: Nie można odnaleźć szukanego elementu.");
                    warunek = false;
                }
        }
    }
}
}

Replies to Re: Przed Instrumentacją rss

Title Name Language When
Przed Instrumentacją Eryk Bartosik csharp 1 Year ago.