Facebook
From Eryk Bartosik, 2 Years ago, written in C#.
This paste is a reply to Przed Instrumentacją from Eryk Bartosik - view diff
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 232
 1. using System;
 2. using System.Diagnostics;
 3.  
 4. namespace Projekt1
 5. {
 6.  
 7.     class Program
 8.     {  
 9.         static void Main(string[] args)
 10.         {
 11.             int a = 0;
 12.             int[] array = new int [268435456];
 13.             for(int i = 0; i < array.Length; i++)
 14.             {
 15.                array[i] = a; //przypisanie wartości do tablicy array
 16.                a++;
 17.             }
 18.  
 19.             int x = 1;                 //szukana wartość w tablicy
 20.  
 21.             int h = 0;                 //wyszukiwanie liniowe
 22.             bool warunek2 = true;
 23.             while(warunek2 == true)
 24.             {
 25.                 if(h < array.Length)
 26.                 {
 27.                  if(array[h] == x)
 28.                  {
 29.                      Console.WriteLine("Liniowe: Szukany element znajduje się pod indeksem "+h);
 30.                      warunek2 = false;
 31.                  }
 32.                 else
 33.                  {
 34.                      h++;
 35.                  }
 36.                 }
 37.                 else
 38.                 {
 39.                     Console.WriteLine("Liniowe: Nie znaleziono szukanego elementu");
 40.                     warunek2 = false;
 41.                 }
 42.             }
 43.  
 44.             Console.WriteLine();
 45.             Console.WriteLine();
 46.             Console.WriteLine();
 47.  
 48.             int l = 0;                                         //wyszukiwnaie binarne
 49.             int p = array.Length;
 50.             bool warunek = true;
 51.             while(warunek == true)
 52.             {
 53.                 if(l<p)
 54.                 {
 55.                 int s = (l+p)/2;
 56.                 if(array[s] == x)
 57.                 {
 58.                     Console.WriteLine("Binarne: Szukany element znajduje się pod indeksem "+s);
 59.                     warunek = false;
 60.                 }
 61.                 else
 62.                 {
 63.                     if(array[s]<x)
 64.                     {
 65.                         l = s + 1;
 66.                     }
 67.                     else
 68.                     {
 69.                         p = s - 1;
 70.                     }
 71.                 }
 72.                 }
 73.                 else
 74.                 {
 75.                     Console.WriteLine("Binarne: Nie można odnaleźć szukanego elementu.");
 76.                     warunek = false;
 77.                 }
 78.         }
 79.     }
 80. }
 81. }

Replies to Re: Przed Instrumentacją rss

Title Name Language When
Przed Instrumentacją Eryk Bartosik csharp 2 Years ago.