Facebook
From Anorexic Penguin, 4 Years ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 289
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <conio.h>
 3. #include <malloc.h>
 4. #include <string.h>
 5.  
 6. // operator >> ma przesuwa√¶ nasz tekst o okre¬úlon¬Ļ ilo¬ú√¶ miejsc, ma si√™ odbywa√¶ rotacja w k√≥¬≥ko
 7. // wyœwiatlane ma byæ 10 ostatnich liter napisu
 8.  
 9. class String
 10. {
 11.         public:
 12.                 String(const int);
 13.                 ~String();
 14.  
 15.                 String& operator += (const char *str);
 16.                 String& operator >> (int x);
 17.                 String& operator << (int x);
 18.  
 19.                 bool operator == (const String& str) const;
 20.                 bool operator != (const String& str) const;
 21.  
 22.                 char* getString() const;
 23.  
 24.         private:
 25.                 char *string;
 26.                 unsigned int position, n;
 27. };
 28.  
 29. String::String(const int n = 64)
 30. {
 31.         this->string = NULL;
 32.         this->n = 0;
 33.         this->position = 0;
 34.         if(n > 0)
 35.         {
 36.                 this->string = (char*)malloc((n+1)*sizeof(char));
 37.                 if(this->string)
 38.                 {
 39.                         this->n = n;
 40.                         for(unsigned int i = 0; i < n+1; i++)
 41.                         {
 42.                                 if(n == i)
 43.                                 {
 44.                                         this->string[n] = '\0';
 45.                                 }
 46.                                 else
 47.                                 {
 48.                                         this->string[i] = ' ';
 49.                                 }
 50.                         }
 51.                 }
 52.         }
 53. }
 54.  
 55. String::~String()
 56. {
 57.         if(string != NULL)
 58.         {
 59.                 free(string);
 60.         }
 61. }
 62.  
 63. String& String::operator += (const char *str)
 64. {
 65.         if(position != n)
 66.         {
 67.                 unsigned int size = strlen(str);
 68.                 if(position + size < n)
 69.                 {
 70.                         for(unsigned int i = position, x = 0; i < size + position; i++, x++)
 71.                         {
 72.                                 string[i] = str[x];
 73.                         }
 74.                         position += size;
 75.                 }
 76.                 else
 77.                 {
 78.                         unsigned int max = size - (n - position);
 79.                         for(unsigned int i = position; i < n; i++)
 80.                         {
 81.                                 if(str[max] == '\0')
 82.                                         break;
 83.  
 84.                                 string[i] = str[max];
 85.                                 max++;
 86.                         }
 87.                         position = n;
 88.                 }
 89.         }
 90.         return *this;
 91. }
 92.  
 93. bool String::operator == (const String& str) const
 94. {
 95.         return (strcmp(this->string, str.string) != 0) ? false : true;
 96. }
 97.  
 98. bool String::operator != (const String& str) const
 99. {
 100.         return (strcmp(this->string, str.string) == 0) ? false : true;
 101. }
 102.  
 103. String& String::operator >> (int x)
 104. {
 105.         if(x > 0)
 106.         {
 107.                 while(x > 0)
 108.                 {
 109.                         char copy = string[n-1];
 110.  
 111.                         for(unsigned int i = n-1; i > 0; i--)
 112.                         {
 113.                                 string[i] = string[i-1];
 114.                         }
 115.                         string[0] = copy;
 116.                         --x;
 117.                 }
 118.         }
 119.         return *this;
 120. }
 121.  
 122. String& String::operator << (int x)
 123. {
 124.         if(x > 0)
 125.         {
 126.                 while(x > 0)
 127.                 {
 128.                         char copy = string[0];
 129.  
 130.                         for(unsigned int i = 0; i < n-1; i++)
 131.                         {
 132.                                 string[i] = string[i+1];
 133.                         }
 134.                         string[n-1] = copy;
 135.                         --x;
 136.                 }
 137.         }
 138.         return *this;
 139. }
 140.  
 141. char* String::getString() const
 142. {
 143.         return string;
 144. }
 145.  
 146. int main()
 147. {
 148.         String Wiersz1;
 149.         String Wiersz2(64);
 150.  
 151.         printf("Wiersz1: %s \n", Wiersz1.getString());
 152.         printf("Wiersz2: %s \n\n", Wiersz2.getString());
 153.  
 154.         Wiersz1 += "To jest pierwszy wiersz";
 155.         Wiersz2 += "To jest pierwszy wiersz";
 156.  
 157.         printf("Wiersz1: %s \n", Wiersz1.getString());
 158.         printf("Wiersz2: %s \n", Wiersz2.getString());
 159.  
 160.         if(Wiersz1 == Wiersz2)
 161.         {
 162.                 printf("Wiersze sa identyczne. \n\n");
 163.         }
 164.  
 165.         Wiersz2 += ". To jednak drugi!";
 166.         printf("Wiersz1: %s \n", Wiersz1.getString());
 167.         printf("Wiersz2: %s \n", Wiersz2.getString());
 168.  
 169.         if(Wiersz1 != Wiersz2)
 170.         {
 171.                 printf("Wiersze sa rozne od siebie. \n\n");
 172.         }
 173.  
 174.         Wiersz2 += " I to wszystko co wiemy.";
 175.         printf("Wiersz1: %s \n", Wiersz1.getString());
 176.         printf("Wiersz2: %s \n\n", Wiersz2.getString()); // W przypadku braku miejsca mialo liczyc od konca, wiec wywalamy z poczatku
 177.  
 178.         Wiersz1 >> (5);
 179.         Wiersz2 >> (5);
 180.  
 181.         printf("Wiersz1: %s \n", Wiersz1.getString());
 182.         printf("Wiersz2: %s \n", Wiersz2.getString());
 183.  
 184.         Wiersz1 << (2);
 185.         Wiersz2 << (2);
 186.  
 187.         printf("Wiersz1: %s \n", Wiersz1.getString());
 188.         printf("Wiersz2: %s \n", Wiersz2.getString());
 189.  
 190.         _getch();
 191.         return 0;
 192. }