Facebook
From R, 8 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 385
 1. Názov základnej časti počítača
 2. 1.PC a jeho časti
 3. 2.Priklady zariadení, ktoré sú len vstupnými zariadenými pre pc
 4. 3.Priklady zariadení, ktoré sú len výstupnými zariadeniami
 5. 4.Priklady zariadení, ktoré sú aj výstupnými aj vstupnými zariadeniami
 6. Niektoré dôležite pojmy
 7. Hardware
 8. Software
 9. RAM
 10. ROM
 11. CPU (Procesor)
 12. Harddisk (Pevný disk)
 13. Tlačiaren
 14. Sietova karta
 15. Bateria
 16.