Facebook
From KarboN, 2 Months ago, written in Plain Text.
This paste is a reply to całki from KarboN - view diff
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 52
 1. #include <iomanip>
 2. #include <iostream>
 3. #include <cstdlib>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7.  
 8. double metoda_prostokatow(double x)
 9. {
 10.   return 1.8 * x * x * x + 3.1 * x * x - 8.5 * x + 4;
 11. }
 12.  
 13. double metoda_trapezow(double x)
 14. {
 15.   return 1.8 * x * x * x + 3.1 * x * x - 8.5 * x + 4;
 16. }
 17.  
 18. double metoda_Simpsona(double x)
 19. {
 20.   return 1.8 * x * x * x + 3.1 * x * x - 8.5 * x + 4;
 21. }
 22.  
 23.  
 24. int main()
 25. {
 26.   const int N = 1000; //liczba punktów/prostokątów podziałowych
 27.   double xp,xk,s,dx,sT,sS,x;
 28.   int i,j,k;
 29.  
 30.   cout << setprecision(3)      // 3 cyfry po przecinku
 31.        << fixed;               // format stałoprzecinkowy
 32.  
 33.   cout << "------------------------------------------------------\n";
 34.   cout << "Obliczanie calki oznaczonej za pomoca wybranych metod\n"
 35.           "------------------------------------------------------\n"
 36.           "1.8 * x * x * x + 3.1 * x * x - 8.5 * x + 4\n\n"
 37.           "Podaj poczatek przedzialu calkowania\n\n"
 38.           "xp = ";
 39.   cin >> xp;
 40.   cout << "\nPodaj koniec przedzialu calkowania\n\n"
 41.           "xk = ";
 42.   cin >> xk;
 43.   cout << endl;
 44.  
 45.   sT = 0;
 46.   dx = (xk - xp) / N;
 47.   for(j = 1; j < N; j++) sT += metoda_prostokatow(xp + j * dx);
 48.   sT = (sT + (metoda_prostokatow(xp) + metoda_prostokatow(xk)) / 2) * dx;
 49.  
 50.   cout << "Wartosc dokladna calki wynosi: " << setw(7) << sT
 51.        << endl << endl;
 52.  
 53.   cout << "Metoda prostokatow z niedomiarem: \n"; //
 54.  
 55.   cout << "Metoda prostokatow z nadmiarem: \n"; //
 56.  
 57.   s = 0;
 58.   dx = (xk - xp) / (const int)N;
 59.   for(i = 1; i < N; i++)
 60.     s += metoda_trapezow(xp + i * dx);
 61.   s *= dx;
 62.   cout << "\nMetoda trapezow: \n"; // Jest tu jakiś mały błąd, bo źle liczy
 63.   cout << "Wartosc dokladna calki wynosi: " << setw(7) << s
 64.   << endl << endl;
 65.  
 66.   s = 0; sS = 0;
 67.   dx = (xk - xp) / N;
 68.   for(k = 1; k <= N; k++)
 69.   {
 70.     x = xp + k * dx;
 71.     sS += metoda_Simpsona(x - dx / 2);
 72.     if(k < N)
 73.         s += metoda_Simpsona(x);
 74.   }
 75.   s = dx / 6 * (metoda_Simpsona(xp) + metoda_Simpsona(xk) + 2 * s + 4 * sS);
 76.   cout << "Metoda Simpsona: \n";
 77.   cout << "Wartosc calki wynosi: " << setw(7) << s
 78.        << endl << endl;
 79.  
 80.  
 81.   system("pause");
 82.   return 0;
 83. }