Facebook
From Diminutive Bushbaby, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 71
 1. Procedura Alarmowa
 2. Administrator Danych Dyrektor Ewa ┼╗bikowska
 3. Dnia 15.12.2014 r. w podmiocie o nazwie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
 4. im. Marii Konopnickiej w Lubaniu
 5. w celu pe┼énej kontroli oraz zapobieganiu mo┼╝liwym zagro┼╝eniom zwi─ůzanym z ochron─ů danych osobowych
 6. na podstawie art. 36.1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
 7. poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285)
 8. wdra┼╝a dokument o nazwie ÔÇ×Procedura AlarmowaÔÇŁ.
 9. Zapisy tego dokumentu wchodz─ů w ┼╝ycie
 10. z dniem 15.12.2014 r.
 11. Definicje:
 12. Uchybienie - ┼Ťwiadome lub nie┼Ťwiadome dzia┼éania zmierzaj─ůce do zagro┼╝enia, wskutek kt├│rych mo┼╝e doj┼Ť─ç
 13. do utraty danych osobowych, kradzie┼╝y danych osobowych lub uszkodzenia no┼Ťnik├│w danych.
 14. Zagro┼╝enie - ┼Ťwiadome lub nie┼Ťwiadome dzia┼éania, wskutek kt├│rych dosz┼éo do utraty danych osobowych,
 15. kradzie┼╝y danych osobowych lub uszkodzenia no┼Ťnik├│w danych.
 16. ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 17. ADO - Administrator Danych Osobowych
 18. 1. Procedura alarmowa
 19. Procedura alarmowa wskazuje na mo┼╝liwe zagro┼╝enia oraz definiuje ÔÇ×Dziennik Uchybie┼ä i Zagro┼╝e┼äÔÇŁ,
 20. zwi─ůzany z niew┼éa┼Ťciwym przetwarzaniem danych osobowych lub ich wyciekiem. Celem Procedury
 21. Alarmowej jest skatalogowanie możliwych uchybień i zagrożeń oraz opisanie procedur działania w
 22. przypadku ich wyst─ůpienia, jak i r├│wnie┼╝ ograniczenie ich powstania w przysz┼éo┼Ťci. Integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů
 23. Procedury Alarmowej jest ÔÇ×Dziennik Uchybie┼ä i Zagro┼╝e┼äÔÇŁ - (za┼é─ůcznik nr 1), ÔÇ×Protok├│┼é Zagro┼╝eniaÔÇŁ -
 24. (za┼é─ůcznik nr 2), ÔÇ×Protok├│┼é UchybieniaÔÇŁ - (za┼é─ůcznik nr 3), prowadzony przez ABI w przypadku stwierdzenia
 25. naruszenia ochrony danych osobowych w podmiocie.
 26. 2. Charakterystyka mo┼╝liwych ÔÇ×Uchybie┼ä i Zagro┼╝e┼äÔÇŁ
 27. I. Uchybienia i zagro┼╝enia nie┼Ťwiadome wewn─Ötrzne i zewn─Ötrzne
 28. Do uchybie┼ä i zagro┼╝e┼ä nie┼Ťwiadomych wewn─Ötrznych i zewn─Ötrznych nale┼╝─ů dzia┼éania pracownik├│w
 29. podmiotu lub os├│b nie b─Öd─ůcych pracownikami podmiotu, w nast─Öpstwie kt├│rych mo┼╝e doj┼Ť─ç lub dosz┼éo do
 30. zniszczenia danych, wycieku danych lub naruszenia ich poufno┼Ťci. W szczeg├│lno┼Ťci s─ů to dzia┼éania takie jak:
 31. - niew┼éa┼Ťciwe zabezpieczenie dost─Öpu do pomieszcze┼ä, w kt├│rych przetwarzane s─ů dane osobowe,
 32. - niew┼éa┼Ťciwe zabezpieczenie sprz─Ötu komputerowego,
 33. - dopuszczenie do przetwarzania danych przez osoby nieposiadaj─ůce upowa┼╝nienia,
 34. - pomyłki informatyków,
 35. - kradzie┼╝ danych,
 36. - kradzie┼╝ sprz─Ötu informatycznego,
 37. - działanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania oraz inne działania, wskutek których dojdzie
 38. do utraty danych osobowych lub uszkodzenia no┼Ťnik├│w danych.
 39. II. Uchybienia i zagro┼╝enia umy┼Ťlne wewn─Ötrzne i zewn─Ötrzne
 40. Do uchybie┼ä i zagro┼╝e┼ä umy┼Ťlnych wewn─Ötrznych i zewn─Ötrznych nale┼╝─ů celowe dzia┼éania pracownik├│w
 41. podmiotu, w nast─Öpstwie kt├│rych mo┼╝e doj┼Ť─ç lub dosz┼éo do zniszczenia danych, wycieku danych lub
 42. naruszenia ich poufno┼Ťci. W szczeg├│lno┼Ťci s─ů to dzia┼éania takie jak:
 43. - celowe zniszczenie danych osobowych lub no┼Ťnik├│w danych,
 44. - kradzie┼╝ danych osobowych,
 45. - dopuszczenie do przetwarzania danych przez osoby nieposiadaj─ůce upowa┼╝nienia,
 46. - kradzie┼╝ danych,
 47. - kradzie┼╝ sprz─Ötu informatycznego,
 48. - działanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania oraz inne działania, wskutek których dojdzie do
 49. utraty danych osobowych lub uszkodzenia no┼Ťnik├│w danych.
 50. III. Uchybienia i zagro┼╝enia losowe
 51. Do uchybie┼ä i zagro┼╝e┼ä losowych nale┼╝─ů sytuacje losowe, w nast─Öpstwie kt├│rych mo┼╝e doj┼Ť─ç lub dosz┼éo do
 52. zniszczenia danych, wycieku danych lub naruszenia ich poufno┼Ťci. W szczeg├│lno┼Ťci s─ů to sytuacje takie jak:
 53. - klęski żywiołowe,
 54. - przerwy w zasilaniu,
 55. - awarie serwera,
 56. - po┼╝ar,
 57. - zalanie wod─ů.
 58. 3. Procedura post─Öpowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony
 59. danych osobowych.
 60. Ka┼╝dy pracownik podmiotu posiadaj─ůcy upowa┼╝nienie do przetwarzania danych osobowych, w przypadku
 61. stwierdzenia uchybienia lub zagro┼╝enia ma obowi─ůzek niezw┼éocznie powiadomi─ç o tym fakcie
 62. Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Administratora Danych.
 63. Administrator Bezpiecze┼ästwa Informacji w przypadku stwierdzenia uchybienia ma obowi─ůzek:
 64. 1. odnotowa─ç ka┼╝de uchybienie w ÔÇ×Dzienniku Uchybie┼ä i Zagro┼╝e┼äÔÇŁ
 65. 2. sporz─ůdzi─ç ÔÇ×Protok├│┼é UchybieniaÔÇŁ
 66. 3. wprowadzi─ç procedury uniemo┼╝liwiaj─ůce ponowne powstanie uchybienia
 67. Administrator Bezpiecze┼ästwa Informacji w przypadku stwierdzenia zagro┼╝enia ma obowi─ůzek:
 68. 1. zabezpieczyć dowody, powiadomić policję (w przypadku włamania)
 69. 2. zabezpieczy─ç dane osobowe oraz no┼Ťniki danych
 70. 3. odnotowa─ç ka┼╝de zagro┼╝enie w ÔÇ×Dzienniku Uchybie┼ä i Zagro┼╝e┼äÔÇŁ
 71. 4. sporz─ůdzi─ç ÔÇ×Protok├│┼é Zagro┼╝eniaÔÇŁ
 72. 5. wprowadzi─ç procedury uniemo┼╝liwiaj─ůce ponowne powstanie zagro┼╝enia
 73. 6. powiadomić o zaistniałej sytuacji Administratora Danych
 74. 7. podj─ů─ç pr├│b─Ö przywr├│cenia stanu sprzed zaistnienia zagro┼╝enia
 75. 8. ADO wyci─ůga konsekwencje dyscyplinarne wobec os├│b odpowiedzialnych za zagro┼╝enie
 76. 4. Rejestr Uchybień i Zagrożeń oraz szczegółowa instrukcja postępowania dla osób
 77. posiadaj─ůcych upowa┼╝nienie do przetwarzania danych osobowych w podmiocie
 78. Kod Uchybienia i zagro┼╝enia Post─Öpowanie w przypadku uchybienia lub zagro┼╝enia
 79. uchybienia nie┼Ťwiadome wewn─Ötrzne
 80. lub i zewn─Ötrzne
 81. zagro┼╝enia
 82. 1 Pomieszczenie, w kt├│rym Nale┼╝y zabezpieczy─ç dane osobowe oraz powiadomi─ç ABI.
 83. przechowywane s─ů dane ABI sporz─ůdza protok├│┼é uchybienia.
 84. osobowe pozostaje bez nadzoru.
 85. 2 Komputer nie jest zabezpieczony Nale┼╝y zabezpieczy─ç dane osobowe oraz powiadomi─ç ABI.
 86. has┼éem. ABI sporz─ůdza protok├│┼é uchybienia.
 87. 3 Dost─Öp do danych osobowych Nale┼╝y uniemo┼╝liwi─ç dost─Öp os├│b bez upowa┼╝nienia oraz
 88. maj─ů osoby nieposiadaj─ůce powiadomi─ç ABI. ABI sporz─ůdza protok├│┼é uchybienia.
 89. upowa┼╝nienia.
 90. 4 Nieuprawniony dost─Öp do Nale┼╝y powiadomi─ç ABI, kt├│ry powinien sprawdzi─ç system
 91. otwartych aplikacji w systemie uwierzytelniania oraz sprawdzić czy nie doszło do
 92. informatycznym. kradzie┼╝y lub zniszczenia danych. ABI sporz─ůdza protok├│┼é
 93. uchybienia.
 94. 5 Pr├│ba kradzie┼╝y danych Nale┼╝y nie dopu┼Ťci─ç do kradzie┼╝y danych i powiadomi─ç
 95. osobowych poprzez zewn─Ötrzny ABI. ABI powinien zabezpieczy─ç no┼Ťnik danych
 96. no┼Ťnik danych. i powiadomi─ç ADO. ABI sporz─ůdza protok├│┼é zagro┼╝enia.
 97. 6 Pr├│ba kradzie┼╝y danych Nale┼╝y nie dopu┼Ťci─ç do kradzie┼╝y danych i powiadomi─ç
 98. osobowych w formie ABI. ABI powinien zabezpieczy─ç dane i powiadomi─ç ADO.
 99. papierowej. ABI sporz─ůdza protok├│┼é zagro┼╝enia.
 100. 7 Nieuprawniony dost─Öp do Nale┼╝y uniemo┼╝liwi─ç dost─Öp os├│b bez upowa┼╝nienia oraz
 101. danych osobowych w formie powiadomi─ç ABI. ABI sporz─ůdza protok├│┼é uchybienia.
 102. papierowej.
 103. 8 Dane osobowe przechowywane Nale┼╝y powiadomi─ç ABI. ABI powinien zabezpieczy─ç
 104. s─ů w niezabezpieczonym pomieszczenie. ABI sporz─ůdza protok├│┼é uchybienia.
 105. pomieszczeniu.
 106. 9 Próba włamania do Należy zabezpieczyć dowody i powiadomić ABI. ABI
 107. pomieszczenia/budynku. sprawdza stan uszkodzeń, zabezpiecza dowody i wzywa
 108. policj─Ö. ABI sporz─ůdza protok├│┼é zagro┼╝enia.
 109. 10 Działanie zewnętrznych aplikacji, Należy zrobić audyt systemów zabezpieczeń,
 110. wirus├│w, z┼éo┼Ťliwego a w szczeg├│lno┼Ťci system├│w antywirusowych, firewall.
 111. oprogramowania. ABI powinien ocenić, czy nie doszło do utraty danych
 112. osobowych i w zale┼╝no┼Ťci od tego sporz─ůdzi─ç protok├│┼é
 113. uchybienia lub zagro┼╝enia.
 114. 11 Brak aktywnego Nale┼╝y powiadomi─ç ABI. ABI powinien zaktualizowa─ç lub
 115. oprogramowania naby─ç oprogramowanie antywirusowe. ABI sporz─ůdza
 116. antywirusowego. protokół uchybienia.
 117. 12 Zniszczenie lub modyfikacja Nale┼╝y zabezpieczy─ç dowody i powiadomi─ç ABI. ABI
 118. danych osobowych w formie sprawdza stan uszkodzeń, zabezpiecza dowody
 119. papierowej. i powiadamia ADO. ABI sporz─ůdza protok├│┼é zagro┼╝enia.
 120. 13 Zniszczenie lub modyfikacja Nale┼╝y zabezpieczy─ç dowody i powiadomi─ç ABI. ABI
 121. danych osobowych w systemie sprawdza stan uszkodzeń, zabezpiecza dowody
 122. informatycznym. i powiadamia ADO. ABI sporz─ůdza protok├│┼é zagro┼╝enia.
 123. 14 Uszkodzenie komputer├│w, Nale┼╝y powiadomi─ç ABI. ABI powinien oceni─ç w wyniku
 124. no┼Ťnik├│w danych. czego dosz┼éo do zniszczenia i przywr├│ci─ç dane z kopii
 125. zapasowej. ABI powiadamia ADO i sporz─ůdza protok├│┼é
 126. zagro┼╝enia.
 127. 15 Pr├│ba nieuprawnionej Nale┼╝y uniemo┼╝liwi─ç dost─Öp os├│b do sprz─Ötu
 128. interwencji przy sprz─Öcie komputerowego oraz powiadomi─ç ABI. ABI sporz─ůdza
 129. komputerowym. protokół uchybienia.
 130. 16 Zdarzenia losowe. Nale┼╝y oszacowa─ç powsta┼ée starty i sporz─ůdzi─ç protok├│┼é
 131. zagro┼╝enia lub uchybienia.
 132. ÔÇ×Dziennik Uchybie┼ä i Zagro┼╝e┼äÔÇŁ
 133. (za┼é─ůcznik nr 1 do Procedury Alarmowej)
 134. Kod Data i Rodzaj Opis zdarzenia Skutki Działania Podpis ABI
 135. godzina zdarzenia zdarzenia naprawcze
 136. zdarzenia (uchybienie/
 137. zagro┼╝enie)
 138. Nazwa i adres podmiotu Miejscowo┼Ť─ç i data
 139. ................................................ÔÇŽ........................ ...........................................
 140. ÔÇ×Protok├│┼é Zagro┼╝eniaÔÇŁ
 141. (za┼é─ůcznik nr 2 do Procedury Alarmowej)
 142. Data i godzina wyst─ůpienia zagro┼╝enia .......................................................................................................
 143. Kod zagro┼╝enia ............................................................................................................................................
 144. Opis zagro┼╝enia
 145. ......................................................................................................................................................................
 146. ......................................................................................................................................................................
 147. ......................................................................................................................................................................
 148. ......................................................................................................................................................................
 149. ......................................................................................................................................................................
 150. Przyczyny powstania zagro┼╝enia
 151. ......................................................................................................................................................................
 152. ......................................................................................................................................................................
 153. ......................................................................................................................................................................
 154. ......................................................................................................................................................................
 155. ......................................................................................................................................................................
 156. Zaistniałe skutki zagrożenia
 157. ......................................................................................................................................................................
 158. ......................................................................................................................................................................
 159. ......................................................................................................................................................................
 160. ......................................................................................................................................................................
 161. ......................................................................................................................................................................
 162. Podjęte działania naprawczo-zapobiegawcze
 163. ......................................................................................................................................................................
 164. ......................................................................................................................................................................
 165. ......................................................................................................................................................................
 166. ......................................................................................................................................................................
 167. ......................................................................................................................................................................
 168. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Administrator Danych Osobowych
 169. ÔÇŽ.......................................................... ÔÇŽ...................................................
 170. Podpis Podpis
 171. Nazwa i adres podmiotu Miejscowo┼Ť─ç i data
 172. ................................................ÔÇŽ........................ ...........................................
 173. ÔÇ×Protok├│┼é Zagro┼╝eniaÔÇŁ
 174. (za┼é─ůcznik nr 2 do Procedury Alarmowej)
 175. Data i godzina wyst─ůpienia zagro┼╝enia .......................................................................................................
 176. Kod zagro┼╝enia ............................................................................................................................................
 177. Opis zagro┼╝enia
 178. ......................................................................................................................................................................
 179. ......................................................................................................................................................................
 180. ......................................................................................................................................................................
 181. ......................................................................................................................................................................
 182. ......................................................................................................................................................................
 183. Przyczyny powstania zagro┼╝enia
 184. ......................................................................................................................................................................
 185. ......................................................................................................................................................................
 186. ......................................................................................................................................................................
 187. ......................................................................................................................................................................
 188. ......................................................................................................................................................................
 189. Zaistniałe skutki zagrożenia
 190. ......................................................................................................................................................................
 191. ......................................................................................................................................................................
 192. ......................................................................................................................................................................
 193. ......................................................................................................................................................................
 194. ......................................................................................................................................................................
 195. Podjęte działania naprawczo-zapobiegawcze
 196. ......................................................................................................................................................................
 197. ......................................................................................................................................................................
 198. ......................................................................................................................................................................
 199. ......................................................................................................................................................................
 200. ......................................................................................................................................................................
 201. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Administrator Danych Osobowych
 202. ÔÇŽ.......................................................... ÔÇŽ...................................................
 203. Podpis Podpis
 204. Nazwa i adres podmiotu Miejscowo┼Ť─ç i data
 205. ................................................ÔÇŽ........................ ...........................................
 206. ÔÇ×Protok├│┼é Zagro┼╝eniaÔÇŁ
 207. (za┼é─ůcznik nr 2 do Procedury Alarmowej)
 208. Data i godzina wyst─ůpienia zagro┼╝enia .......................................................................................................
 209. Kod zagro┼╝enia ............................................................................................................................................
 210. Opis zagro┼╝enia
 211. ......................................................................................................................................................................
 212. ......................................................................................................................................................................
 213. ......................................................................................................................................................................
 214. ......................................................................................................................................................................
 215. ......................................................................................................................................................................
 216. Przyczyny powstania zagro┼╝enia
 217. ......................................................................................................................................................................
 218. ......................................................................................................................................................................
 219. ......................................................................................................................................................................
 220. ......................................................................................................................................................................
 221. ......................................................................................................................................................................
 222. Zaistniałe skutki zagrożenia
 223. ......................................................................................................................................................................
 224. ......................................................................................................................................................................
 225. ......................................................................................................................................................................
 226. ......................................................................................................................................................................
 227. ......................................................................................................................................................................
 228. Podjęte działania naprawczo-zapobiegawcze
 229. ......................................................................................................................................................................
 230. ......................................................................................................................................................................
 231. ......................................................................................................................................................................
 232. ......................................................................................................................................................................
 233. ......................................................................................................................................................................
 234. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Administrator Danych Osobowych
 235. ÔÇŽ.......................................................... ÔÇŽ...................................................
 236. Podpis Podpis
 237. Nazwa i adres podmiotu Miejscowo┼Ť─ç i data
 238. ................................................ÔÇŽ........................ ...........................................
 239. ÔÇ×Protok├│┼é UchybieniaÔÇŁ
 240. (za┼é─ůcznik nr 3 do Procedury Alarmowej)
 241. Data i godzina wyst─ůpienia uchybienia.......................................................................................................
 242. Kod uchybienia ............................................................................................................................................
 243. Opis uchybienia
 244. ......................................................................................................................................................................
 245. ......................................................................................................................................................................
 246. ......................................................................................................................................................................
 247. ......................................................................................................................................................................
 248. ......................................................................................................................................................................
 249. Przyczyny powstania uchybienia
 250. ......................................................................................................................................................................
 251. ......................................................................................................................................................................
 252. ......................................................................................................................................................................
 253. ......................................................................................................................................................................
 254. ......................................................................................................................................................................
 255. Zaistniałe skutki uchybienia
 256. ......................................................................................................................................................................
 257. ......................................................................................................................................................................
 258. ......................................................................................................................................................................
 259. ......................................................................................................................................................................
 260. ......................................................................................................................................................................
 261. Podjęte działania naprawczo-zapobiegawcze
 262. ......................................................................................................................................................................
 263. ......................................................................................................................................................................
 264. ......................................................................................................................................................................
 265. ......................................................................................................................................................................
 266. ......................................................................................................................................................................
 267. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Administrator Danych Osobowych
 268. ÔÇŽ.......................................................... ..................................................
 269. Podpis Podpis
 270. Nazwa i adres podmiotu Miejscowo┼Ť─ç i data
 271. ................................................ÔÇŽ........................ ...........................................
 272. ÔÇ×Protok├│┼é UchybieniaÔÇŁ
 273. (za┼é─ůcznik nr 3 do Procedury Alarmowej)
 274. Data i godzina wyst─ůpienia uchybienia.......................................................................................................
 275. Kod uchybienia ............................................................................................................................................
 276. Opis uchybienia
 277. ......................................................................................................................................................................
 278. ......................................................................................................................................................................
 279. ......................................................................................................................................................................
 280. ......................................................................................................................................................................
 281. ......................................................................................................................................................................
 282. Przyczyny powstania uchybienia
 283. ......................................................................................................................................................................
 284. ......................................................................................................................................................................
 285. ......................................................................................................................................................................
 286. ......................................................................................................................................................................
 287. ......................................................................................................................................................................
 288. Zaistniałe skutki uchybienia
 289. ......................................................................................................................................................................
 290. ......................................................................................................................................................................
 291. ......................................................................................................................................................................
 292. ......................................................................................................................................................................
 293. ......................................................................................................................................................................
 294. Podjęte działania naprawczo-zapobiegawcze
 295. ......................................................................................................................................................................
 296. ......................................................................................................................................................................
 297. ......................................................................................................................................................................
 298. ......................................................................................................................................................................
 299. ......................................................................................................................................................................
 300. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Administrator Danych Osobowych
 301. ÔÇŽ.......................................................... ..................................................
 302. Podpis Podpis
 303. Nazwa i adres podmiotu Miejscowo┼Ť─ç i data
 304. ................................................ÔÇŽ........................ ...........................................
 305. ÔÇ×Protok├│┼é UchybieniaÔÇŁ
 306. (za┼é─ůcznik nr 3 do Procedury Alarmowej)
 307. Data i godzina wyst─ůpienia uchybienia.......................................................................................................
 308. Kod uchybienia ............................................................................................................................................
 309. Opis uchybienia
 310. ......................................................................................................................................................................
 311. ......................................................................................................................................................................
 312. ......................................................................................................................................................................
 313. ......................................................................................................................................................................
 314. ......................................................................................................................................................................
 315. Przyczyny powstania uchybienia
 316. ......................................................................................................................................................................
 317. ......................................................................................................................................................................
 318. ......................................................................................................................................................................
 319. ......................................................................................................................................................................
 320. ......................................................................................................................................................................
 321. Zaistniałe skutki uchybienia
 322. ......................................................................................................................................................................
 323. ......................................................................................................................................................................
 324. ......................................................................................................................................................................
 325. ......................................................................................................................................................................
 326. ......................................................................................................................................................................
 327. Podjęte działania naprawczo-zapobiegawcze
 328. ......................................................................................................................................................................
 329. ......................................................................................................................................................................
 330. ......................................................................................................................................................................
 331. ......................................................................................................................................................................
 332. ......................................................................................................................................................................
 333. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Administrator Danych Osobowych
 334. ÔÇŽ.......................................................... ..................................................
 335. Podpis Podpis
 336. Nazwa i adres podmiotu Miejscowo┼Ť─ç i data
 337. ................................................ÔÇŽ........................ ...........................................
 338. ÔÇ×Protok├│┼é UchybieniaÔÇŁ
 339. (za┼é─ůcznik nr 3 do Procedury Alarmowej)
 340. Data i godzina wyst─ůpienia uchybienia.......................................................................................................
 341. Kod uchybienia ............................................................................................................................................
 342. Opis uchybienia
 343. ......................................................................................................................................................................
 344. ......................................................................................................................................................................
 345. ......................................................................................................................................................................
 346. ......................................................................................................................................................................
 347. ......................................................................................................................................................................
 348. Przyczyny powstania uchybienia
 349. ......................................................................................................................................................................
 350. ......................................................................................................................................................................
 351. ......................................................................................................................................................................
 352. ......................................................................................................................................................................
 353. ......................................................................................................................................................................
 354. Zaistniałe skutki uchybienia
 355. ......................................................................................................................................................................
 356. ......................................................................................................................................................................
 357. ......................................................................................................................................................................
 358. ......................................................................................................................................................................
 359. ......................................................................................................................................................................
 360. Podjęte działania naprawczo-zapobiegawcze
 361. ......................................................................................................................................................................
 362. ......................................................................................................................................................................
 363. ......................................................................................................................................................................
 364. ......................................................................................................................................................................
 365. ......................................................................................................................................................................
 366. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Administrator Danych Osobowych
 367. ÔÇŽ.......................................................... ..................................................
 368. Podpis Podpis
 369. Nazwa i adres podmiotu Miejscowo┼Ť─ç i data
 370. ................................................ÔÇŽ........................ ...........................................
 371. ÔÇ×Protok├│┼é UchybieniaÔÇŁ
 372. (za┼é─ůcznik nr 3 do Procedury Alarmowej)
 373. Data i godzina wyst─ůpienia uchybienia.......................................................................................................
 374. Kod uchybienia ............................................................................................................................................
 375. Opis uchybienia
 376. ......................................................................................................................................................................
 377. ......................................................................................................................................................................
 378. ......................................................................................................................................................................
 379. ......................................................................................................................................................................
 380. ......................................................................................................................................................................
 381. Przyczyny powstania uchybienia
 382. ......................................................................................................................................................................
 383. ......................................................................................................................................................................
 384. ......................................................................................................................................................................
 385. ......................................................................................................................................................................
 386. ......................................................................................................................................................................
 387. Zaistniałe skutki uchybienia
 388. ......................................................................................................................................................................
 389. ......................................................................................................................................................................
 390. ......................................................................................................................................................................
 391. ......................................................................................................................................................................
 392. ......................................................................................................................................................................
 393. Podjęte działania naprawczo-zapobiegawcze
 394. ......................................................................................................................................................................
 395. ......................................................................................................................................................................
 396. ......................................................................................................................................................................
 397. ......................................................................................................................................................................
 398. ......................................................................................................................................................................
 399. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Administrator Danych Osobowych
 400. ÔÇŽ.......................................................... ..................................................
 401. Podpis Podpis
 402. ÔÇ×Sprawozdanie roczne stanu systemu
 403. ochrony danych osobowychÔÇŁ
 404. Administrator Danych Dyrektor Ewa ┼╗bikowska
 405. Dnia 15.12.2014 r. w podmiocie o nazwie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
 406. im. Marii Konopnickiej w Lubaniu
 407. w celu pe┼énej kontroli oraz zapobieganiu mo┼╝liwym zagro┼╝eniom zwi─ůzanym z ochron─ů danych osobowych
 408. na podstawie art. 36.1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
 409. poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285)
 410. wdra┼╝a dokument o nazwie
 411. ÔÇ×Sprawozdanie roczne stanu systemu ochrony danych osobowychÔÇŁ.
 412. Zapisy tego dokumentu wchodz─ů w ┼╝ycie
 413. z dniem 15.12.2014 r.
 414. 1. ÔÇ×Sprawozdanie roczne stanu systemu ochrony danych osobowychÔÇŁ przeprowadza si─Ö raz w roku, z
 415. dat─ů rok od chwili wej┼Ťcia w ┼╝ycie tego dokumentu. Osob─ů odpowiedzialn─ů za przygotowanie
 416. sprawozdania rocznego w podmiocie jest ABI. Sprawozdanie roczne przygotowuje si─Ö na podstawie
 417. dokumentu o nazwie ÔÇ×Raport rocznyÔÇŁ, kt├│ry stanowi za┼é─ůcznik nr 1 do ÔÇ×Sprawozdania rocznego
 418. stanu systemu ochrony danych osobowychÔÇŁ w podmiocie. Po przeprowadzeniu analizy stanu
 419. ochrony danych osobowych w podmiocie oraz uzupe┼énieniu ÔÇ×Raportu rocznegoÔÇŁ ABI zwo┼éuje
 420. zebranie, w kt├│rym uczestnicz─ů: ABI, ADO i kierownicy dzia┼é├│w lub referat├│w, w kt├│rych
 421. przetwarzane s─ů dane osobowe. Podczas zebrania ABI przedstawia uczestnikom stan zabezpiecze┼ä,
 422. stan infrastruktury informatycznej, ÔÇ×Dziennik uchybie┼ä i zagro┼╝e┼äÔÇŁ oraz omawiane s─ů procedury
 423. zabezpieczaj─ůce podmiot przed sytuacjami, w kt├│rych mo┼╝e doj┼Ť─ç do zniszczenia danych, wycieku
 424. danych lub naruszenia ich poufno┼Ťci.
 425. ÔÇ×Raport rocznyÔÇŁ
 426. (za┼é─ůcznik nr 1 do ÔÇ×Sprawozdania rocznego stanu systemu
 427. ochrony danych osobowychÔÇŁ)
 428. Nazwa i adres podmiotu Miejscowo┼Ť─ç i data
 429. ÔÇŽ................................................... ÔÇŽ...................................................
 430. Zagadnienia omawiane na zebraniu Uwagi/wnioski
 431. Podsumowanie realizacji wytycznych z
 432. poprzedniego ÔÇ×Sprawozdania rocznego stanu
 433. systemu ochrony danych osobowychÔÇŁ
 434. Om├│wienie zmian procedur w systemie oraz
 435. zmian w systemie informatycznym
 436. Omówienie Dziennika Uchybień i Zagrożeń
 437. Wnioski oraz zadania do realizacji
 438. Uczestnicy zebrania Podpis uczestnika
 439. Podpis ABI Podpis ADO
 440.