Facebook
From Silly Treeshrew, 2 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 213
 1. # inwentarz bohaterta 2.0
 2. # demionstruje krotki
 3.  
 4. # utw├│rz krotke zawierajaca pewne lemety i wyswietla jej zawartosc
 5. # za pomoca petli for
 6.  
 7. inventory = ("miecz", #<=itemy
 8.              "zbroja",
 9.              "tarcza",
 10.              "nap├│j uzdrawiajacy")
 11. print("\n\nElementy Twojego wyposa┼╝enia:")
 12. for item in inventory:
 13.     print(item)
 14.  
 15. input("\n\nAby kontynuowac gre, ncisnij klawisz Enter.")
 16.  
 17. # wyswietl długosc krotki
 18.  
 19. print(("Tw├│j dobytek zawiera"),len(inventory),"elementy(-├│w).")
 20. input("\n\nAby kontynuowac , ncisnij klawisz Enter.")
 21.  
 22. #sprawdz, cz element nale┼╝y do krotki, za pomoca operatora in
 23.  
 24. if "nap├│j uzdrawiajajacy" in inventory:
 25.     print("Do┼╝yjesz dnia w kt├│rym stoczysz walke.")
 26.  
 27. #wyswietl jeden element wskazany przez indeks
 28. index = int(input("\nWprowadz indeks elementu inwentarza: "))
 29. print("Pod indeksem",index,"znajduje si─Ö", inventory[index])
 30.  
 31.  
 32. #wyswietlic wycinek
 33.  
 34. start = int(input("\n\nWprowadz indeks wyznaczajacy poczatek wycinka: "))
 35. finish = int(input("\n\nWprowadz indeks wyznacajacy koniec wycinka: "))
 36. print("inventory[",start,":",finish,"] to", end=" ")
 37. print(inventory[start:finish]) #wywolanie start:fiish
 38. input("\n\nAny kontynuowac gre nacisnij klawisz Enter")
 39.  
 40. #konkatenacja krotek
 41.  
 42. chest = ("złoto", "klejnoty")
 43. print("\nZnajdujesz skrzynie , ktora zawiera:")
 44. print(chest)
 45. print("\nDodajesz zawartosc skrzyni do swojego inwentarza.")
 46. inventory += chest
 47. print("Twoj aktualny inwentarz to:")
 48. print(inventory)
 49.  
 50. input("\n\nAby zakonczyc program, nacisnij klawisz Enter.")