Facebook
From Small Duck, 2 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 232
 1. 1. Podaj definicję grupy i przykład struktury która jest (nie jest) grupą.
 2. 2. Podaj definicję i przykłady ciała.
 3. 3. Sformułuj cztery wybrane własności mnożenia/dodawania macierzy.
 4. 4. Sformułuj definicję i dwie własności macierzy transponowanej / odwrotnej /jednostkowej.
 5. Mówimy, że macierz kwadratowa A stopnia n jest odwracalna, jeżeli istnieje taka macierz
 6. B, że:
 7. AB = BA = In.
 8. Taka macierz B jest jednoznacznie wyznaczona. Nazywamy ją macierzą odwrotną do A i oznaczamy symbolem
 9. A^(−1)
 10. 5. Podaj cztery własności wyznaczników.
 11. ⦁      det A = det A^T
 12. ⦁     Jeżeli pewien wiersz (kolumna) macierzy A składa się z samych zer, to det A = 0.
 13. ⦁     Jeżeli macierz A ma dwa takie same wiersze (kolumny), to det A = 0.
 14. ⦁     Jeżeli macierz A ma dwa proporcjonalne wiersze (kolumny), to det A = 0.
 15. 6. Sformułuj twierdzenie Cramera.
 16. Układem równań Cramera nazywamy układ AX = B, w którym A jest macierzą nieosobliwą.
 17. 7. Podaj cztery własności rzędu macierzy
 18. 8. Sformułuj twierdzenie Kroneckera-Capellego.
 19. Układ m równań z n niewiadomymi postaci AX = B ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy R (A) = R (U).
 20. Wówczas rozwiązania układu zależą od n − r parametrów, gdzie r = R (A) = R (U). W szczególności, jeśli r = n, to układ posiada jedno rozwiązanie.
 21. 9. Podaj definicję układu jednorodnego. Kiedy taki układ posiada rozwiązanie niezerowe?
 22. Układ równań liniowych postaci AX = 0 nazywamy układem jednorodnym.
 23. 10. Podaj definicję i dwie własności iloczynu skalarnego/wektorowego/mieszanego.
 24. 11. Podaj wzór na objętość równoległościanu rozpiętego na trzech róznych wektorach.
 25. 12. Podaj wzór na równoległoboku/trójkąta rozpiętego na dwóch wektorach.
 26. 13. Kiedy dwa wektory/proste/płaszczyzny są równoległe/prostopadłe ?
 27. Wektory:
 28. Mówimy, że wektory a i b są równoległe (współliniowe), gdy istnieje liczba λ ∈ R taka,
 29. że a = λb.
 30. Płaszczyzny:
 31. • π1 || π2 ⇔ [A1, B1, C1] || [A2, B2, C2];
 32. • π1 ⊥ π2 ⇔ [A1, B1, C1] ⊥ [A2, B2, C2].
 33. Proste:
 34. • l1 || l2 ⇔ [a1, b1, c1] || [a2, b2, c2];
 35. • l1 ⊥ l2 ⇔ [a1, b1, c1] ⊥ [a2, b2, c2].
 36. 14. Jak sprawdzić, czy trzy punkty są współliniowe?
 37. 15. Jak sprawdzić, czy trzy wektory są współpłaszczyznowe?
 38. 16. Podaj interpretację geometryczną układu równań: