Facebook
From bumelante, 4 Months ago, written in Python.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 233
 1. # rzut moneta
 2. # generuje 100 rzutow moneta i podaje liczbe orzelkow i reszek
 3.  
 4. import random
 5.  
 6. orzel = 0
 7. reszka = 0
 8. suma = 0
 9.  
 10. while suma < 100:
 11.     rzut = random.randint(1,2)
 12.     suma += 1
 13.  
 14. if rzut == 1:
 15.     orzel += 1
 16.    
 17.  
 18. if rzut == 2:
 19.     reszka += 1
 20.    
 21.  
 22. print ("rzuciles moneta", suma, "razy")  
 23. print ("\norzel wypadl", orzel, "razy, a reszka", reszka, "razy")
 24.  
 25. input("\n\nPress the enter key to exit.")
 26.  
 27.  

Replies to rzut_moneta rss

Title Name Language When
Re: rzut_moneta dasf python 4 Months ago.
Re: rzut_moneta ManfredMacx python 4 Months ago.