Facebook
From dasf, 4 Months ago, written in Python.
This paste is a reply to rzut_moneta from bumelante - view diff
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 92
 1. # rzut moneta
 2. # generuje 100 rzutow moneta i podaje liczbe orzelkow i reszek
 3.  
 4. import random
 5.  
 6. orzel = 0
 7. reszka = 0
 8. suma = 0
 9.  
 10. while suma < 100:
 11.     rzut = random.randint(1,2)
 12.     suma += 1
 13.  
 14.         if rzut == 1:
 15.         orzel += 1
 16.    
 17.  
 18.         if rzut == 2:
 19.                 reszka += 1
 20.    
 21.  
 22. print ("rzuciles moneta", suma, "razy")  
 23. print ("\norzel wypadl", orzel, "razy, a reszka", reszka, "razy")
 24.  
 25. input("\n\nPress the enter key to exit.")
 26.  
 27.