Facebook
From Subtle Gorilla, 1 Year ago, written in LaTeX.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 151
 1. \documentclass{article}
 2. \usepackage{polski}
 3. \usepackage[utf8]{inputenc}
 4. \usepackage[margin=2cm]{geometry}
 5. \usepackage{MnSymbol}
 6. \usepackage{enumerate}
 7. \usepackage{graphicx}
 8. \author{Paulina Trybulec}
 9. \begin{document}
 10.  
 11. \begin{center}
 12. \underline{\huge Badanie przebiegu zmienno┼Ťci funkcji f(x) =$\frac{x}{\ln x}$}
 13. \end{center}
 14.  
 15. \begin{enumerate}[I.]
 16.  
 17. \begin{bfseries} \item \large Dziedzina: \end{bfseries} \\
 18. Dziedzin─ů podanej funkcji jest przedzia┼é:  $x\in(0;1)\cup(1;+\infty)$, poniewa┼╝:
 19. \begin{center}
 20. $ x > 0$, \ \ \   oraz\\
 21. $\ln x\neq 0 \iff x\neq1$ \\
 22. \end{center}
 23.  
 24. \begin{bfseries} \item \large Parzysto┼Ť─ç, nieparzysto┼Ť─ç, okresowo┼Ť─ç, punkty przeci─Öcia: \end{bfseries}
 25. \begin{itemize}
 26.  
 27. \item Funkcja nie jest \textbf{parzysta}, ponieważ nie istnieje dla $x \leq 0$, więc nie spełnia warunku $f(-x)=f(x)$. \\
 28. np. f(x) =$\frac{x}{\ln x}$ nie istnieje dla $x=-2$, \ \ \ \ \ \ f(x) =$\frac{x}{\ln x}$=$\frac{2}{\ln 2}\approx2.88$ dla $x=2$ \\
 29.  
 30. \item Funkcja nie jest \textbf{nieparzysta}, poniewa┼╝ nie jest symetryczna wzgl─Ödem punktu  $(0,0)$ \\
 31. Funkcja istnieje tylko dla argumentów $x > 0$, więc nie spełnia warunku $f(-x)=-f(x)$ \\
 32.  
 33. \item Funkcja nie jest \textbf{okresowa} - nie posiada okresu w zwi─ůzku z czym nieprawdziwe jest sformu┼éowanie: \\
 34. istnieje taka liczba $t \neq 0$, kt├│ra dodana do dowolnej dopuszczalnej warto┼Ťci argumentu nie zmienia warto┼Ťci funkcji, tzn. $f(x + t) = f(x)$. \\
 35. \item Punkty przeci─Öcia:
 36. \begin{itemize}
 37. \item O┼Ť $OX$: brak miejsc zerowych
 38. \item O┼Ť $OY$: brak miejsc zerowych
 39. \end{itemize}
 40. \end{itemize}
 41.  
 42. \begin{bfseries} \item \large Granice na krańcach dziedziny: \end{bfseries}
 43. \begin{enumerate}[1.]
 44. \item $\lim\limits_{x \to 0^{+}}  (\frac{x}{\ln x}) = [ \frac{0}{-\infty} ] = 0$ \\
 45. \item $\lim\limits_{x \to 1^{-}}  (\frac{x}{\ln x}) = [ \frac{1^{-}}{0} ] = -\infty$ \\
 46. \item $\lim\limits_{x \to 1^{+}}  (\frac{x}{\ln x}) = [ \frac{1^{+}}{0} ] = +\infty$ \\
 47. \item $\lim\limits_{x \to +\infty}  (\frac{x}{\ln x}) = (H) \lim\limits_{x \to +\infty} (\frac{1}{\frac{1}{x}}) = [ \frac{\infty}{1} ] = +\infty$ \\
 48. \end{enumerate}
 49.  
 50. \begin{bfseries} \item \large Asymptoty: \end{bfseries}
 51.  
 52. \begin{itemize}
 53. \item \textbf{Asymptoty pionowe:} \\
 54. Bierzemy pod uwag─Ö punkt $x=1$, poniewa┼╝ nie nale┼╝y on do dziedziny funkcji:
 55. \begin{enumerate}[1.]
 56. \item $\lim\limits_{x \to 1^{-}}  (\frac{x}{\ln x}) = \frac{1^{-}}{0} = -\infty$ \\
 57. \item $\lim\limits_{x \to 1^{+}}  (\frac{x}{\ln x}) = \frac{1^{+}}{0} = +\infty$ \\
 58. \end{enumerate}
 59. Funkcja posiada asymptot─Ö pionow─ů o r├│wnaniu $x = 1$
 60.  
 61. \item \textbf{Asymptoty poziome:} \\
 62. Liczymy granice $\lim\limits_{x \to -/+\infty}  (\frac{f(x)}{x})$ \\
 63. \begin{enumerate}[1.]
 64. \item $\lim\limits_{x \to -\infty}  (\frac{x}{\ln x} \cdot \frac{1}{x}) = \lim\limits_{x \to -\infty} (\frac{1}{\ln x})$ \ \ \ Granica nie istnieje, poniewa┼╝ $\lim\limits_{x \to -\infty} (\ln x)$ nie istnieje \\
 65. \item $\lim\limits_{x \to +\infty} (\frac{x}{\ln x} \cdot \frac{1}{x}) = \lim\limits_{x \to +\infty} (\frac{1}{\ln x}) =\lim\limits_{x \to +\infty}(\frac{1}{\ln x})=0 $, poniewa┼╝ \ $\left[ \frac{1}{+\infty}\right]$ \\
 66. \end{enumerate}
 67. Granica w $-\infty$ $\neq 0$ wi─Öc funkcja nie posiada asymptot poziomych. \\
 68.  
 69. \item \textbf{Asymptoty uko┼Ťne:} \\
 70. Granice $\lim\limits_{x \to -/+\infty}  (\frac{f(x)}{x})$ nie s─ů takie same, wi─Öc funkcja $f(x)=\frac{x}{\ln x}$ nie posiada asymptot uko┼Ťnych. \\
 71. \end{itemize}
 72. \textbf{WNIOSEK:} Jedyn─ů asymptot─ů funkcji $f(x)=\frac{x}{\ln x}$ jest asymptota pionowa o r├│wnaniu $x = 1$. \\
 73.  
 74. \begin{bfseries} \item \large Znak funkcji: \end{bfseries}
 75. \begin{itemize}
 76. \item Funkcja przyjmuje warto┼Ťci dodatnie dla $x\in(-\infty;0)\cup(1;+\infty)$ \\
 77. $f(x) > 0 \iff \frac{x}{\ln x} > 0 \iff x(\ln x) > 0 \iff x\in(-\infty;0)\cup(1;+\infty)$ \\
 78. \item Funkcja przyjmuje warto┼Ťci ujemne dla  $x\in(0;1)$ \\
 79. $x(\ln x) < 0 \iff x\in(0;1)$
 80. \begin{center}
 81. \includegraphics[scale=0.4]{znakfunkcji.png}
 82. \end{center}
 83. \end{itemize}
 84. \begin{bfseries} \item \large Pochodna pierwszego rz─Ödu: \end{bfseries}
 85. \begin{itemize}
 86. \item $ f^{\prime}(x) = f^{\prime}(\frac{x}{\ln x}) = \frac{1 \cdot \ln x- x \cdot \frac{1}{x}}{\ln^{2}x} = \frac{\ln x - 1}{\ln^{2}x}$ \\
 87. \item Dziedzina pierwszej pochodnej to przedział $(0;1) \cup (1;+\infty)$ \\
 88. \item Przyr├│wnujemy j─ů do zera: \\
 89. $f^{\prime}(x) = 0 \iff \frac{\ln x - 1}{\ln^{2}x} = 0$ \\
 90. $\ln x - 1 = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$ \\
 91. \begin{center}
 92. \includegraphics[scale=0.7]{1poch.png}
 93. \end{center}
 94. \item W otoczeniu punktu $x=e$ funkcja $f(x)=\frac{x}{\ln x}$ zmienia znak z ujemnego na dodatni, a wi─Öc funkcja osi─ůga minimum lokalne w tym punkcie.
 95.  
 96. \pagebreak
 97.  
 98. \item $f^{\prime}(x) > 0$ dla $x\in (0;1) \cup (1;e)$ \\
 99. \item $f^{\prime}(x) < 0$ dla $x\in (e;+\infty)$ \\
 100.  
 101.  
 102. \item Wykres pierwszej pochodnej funkcji: $ f^{\prime}(x) = \frac{\ln x - 1}{\ln^{2}x}$ \\
 103. \begin{center}
 104. \includegraphics[scale=0.75]{pierwszapochodna.png}
 105. \end{center}
 106. \item $f = \frac{\ln x - 1}{\ln^{2}x}$
 107. \item $g = x = 1 \rightarrow$ asymptota
 108. \end{itemize}
 109.  
 110. \pagebreak
 111. \begin{bfseries} \item \large Pochodna drugiego rz─Ödu: \end{bfseries}
 112. \begin{itemize}
 113. \item $f^{\prime\prime}(x) = f^{\prime}(\frac{\ln x - 1}{\ln^{2}x}) = \frac{(\ln x -1)^{\prime} \cdot (\ln^{2}x) - (\ln x -1) \cdot (\ln^{2}x)^{\prime}}{\ln^{2}x}=$
 114. $\frac{\frac{1}{x} \cdot \ln^{2}x - (\ln x -1) \cdot \frac{2 \cdot \ln x}{x}}{\ln^{4}x} = \frac{\frac{\ln^{2}x}{x} - \frac{2 \cdot \ln^{2}x + 2 \cdot \ln x}{x}}{\frac{\ln^{4}x}{1}} =$ \\
 115. $\frac{\ln^{2}x - 2 \cdot \ln^{2}x + 2 \cdot \ln x}{x} \cdot \frac{1}{\ln^{4}x} = \frac{-\ln^{2}x + 2 \cdot \ln x}{x \cdot \ln^{4}x} = \frac{\ln x \cdot (-\ln x + 2)}{\ln x \cdot (x \cdot \ln^{3}x)} = \frac{-\ln x + 2}{x \cdot \ln^{3}x}$ \\
 116. \item Dziedzina drugiej pochodnej to przedział $(0;1) \cup (1;+\infty)$ \\
 117. \item Przyr├│wnujemy j─ů do zera: \\
 118. $\frac{-\ln x + 2}{x \cdot \ln^{3}x} = 0 \iff -\ln x + 2 = 0 \iff \ln x = 2 \iff x = e^{2}$
 119. \item Z powyższych obliczeń wynika, że punktem przegięcia jest punkt $x = e^{2}$.
 120. \begin{center}
 121. \includegraphics[scale=0.72]{2poch.png}
 122. \end{center}
 123. \item $f^{\prime\prime}(x) > 0$ dla $x \in (1;e^{2})$. Oznacza to, że wykres drugiej pochodnej jest wypukły ku dołowi w tym przedziale.
 124. \item $f^{\prime\prime}(x) < 0$ dla $x \in (0;1) \cup (e^{2}; +\infty)$. Oznacza to, że wykres drugiej pochodnej jest wypukły ku górze w tych przedziałach.
 125. \item Wykres drugiej pochodnej funkcji: $f^{\prime\prime}(x) = \frac{-\ln x + 2}{x \cdot \ln^{3}x}$
 126. \begin{center}
 127. \includegraphics[scale=0.72]{drugapochodna.png}
 128. \end{center}
 129. \item $f = \frac{-\ln x + 2}{x \cdot \ln^{3}x}$
 130. \item $g = x = 1 \rightarrow$ asymptota
 131. \end{itemize}
 132.  
 133. \pagebreak
 134.  
 135. \begin{bfseries} \item \large Tabelka i wykres funkcji: \end{bfseries}\\
 136. \begin{itemize}
 137. \item Funkcja $f(x)=\frac{x}{\ln x}$ \\
 138. \end{itemize}
 139. \def\arraystretch{1.5}
 140. \begin{center}
 141. \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
 142. $x$ & $0$ & $(0;1)$ & $1$ & $(1;e)$ & $e$ & $(e;e^{2})$ & $e^{2}$ & \multicolumn{1}{l|}{$(e^{2};+\infty)$} \\ \hline
 143. $f^{\prime\prime}(x)$ & X & X & X & + & + & + & 0 & - \\ \hline
 144. $f^{\prime}(x)$ & X & X & X & - & $0_{min}$ & + & + & + \\ \hline
 145. $f(x)$ & X & $\lcurvearrowse$ & X & $\rcurvearrowse$ & $e_{min}$ & $\rcurvearrowne$ & $\frac{e^{2}}{2}$ & $\lcurvearrowne$ \\ \hline
 146. $granica$ & 0 & \multicolumn{1}{l|}{} & nie istnieje & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} & \multicolumn{1}{l|}{} \\ \hline
 147. \end{tabular}
 148.  
 149.  
 150. \begin{tabular}{lc}
 151. \end{tabular}
 152. \end{center}
 153. \begin{itemize}
 154. \item Wykres funkcji $f(x)=\frac{x}{\ln x}$ \\
 155. \end{itemize}
 156. \begin{center}
 157. \includegraphics[scale=0.75]{funkcja.png}
 158. \end{center}
 159. \begin{itemize}
 160. \item $f = \frac{x}{\ln x}$
 161. \item $g = x = 1 \rightarrow$ asymptota
 162. \end{itemize}
 163.  
 164.  
 165. \end{enumerate}
 166. \end{document}