Facebook
From Unique Crow, 5 Months ago, written in C.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 133
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>   //biblioteka potrzebna do tego zeby losowac cyferki
 4.  
 5. void losuj(char *tab, int rozmiar)  //funkcja wypelniajaca tablice losowymi literkami
 6. {
 7.     int i;
 8.     for(i = 0; i < rozmiar; i++)
 9.     {
 10.         *(tab+i)=65+rand()%26;
 11.     }
 12. }
 13. int main()
 14. {
 15.     printf("Hello world!\n");
 16.     srand(time(NULL));  //inicjowanie generatora do losowania
 17.     int rozmiar;
 18.     int i, indeks;
 19.     rozmiar = rand()%10;    //losujemy rozmiar
 20.     char *litery = malloc(rozmiar*sizeof(char));    //deklarujemy tablice o wylosowanym rozmiarze
 21.     int ile_literek[26]={0};    //tablica co patrzy ile jest danej literki
 22.  
 23.     losuj(litery, rozmiar); //losujemy tablice literek
 24.     for(i = 0 ; i < rozmiar; i++)   //funkcja wyswietaljaca te tablice
 25.     {
 26.         printf("%c ", *(litery+i));
 27.     }
 28.  
 29.     indeks = 0; //potrzebne zeby policzyc kazda litere
 30.     int j;  //to leci po tablicy, w ktorej zliczamy ilosc wystapien danej literki
 31.     for(i = 0; i < rozmiar; i++)
 32.     {
 33.         for(j = 0; j < 26; j++)
 34.         {
 35.             indeks = (int)(litery[i])-65;   //rzutuje literke na zwykla liczbe, zeby odjac 65, bo 65 to duze A czyli pierwsza w naszej tablicy
 36.         }
 37.         ile_literek[indeks]++;  //jak wystapila to zwiekszamy jej ilosc o 1
 38.     }
 39.     printf("\n%d\n", rozmiar);
 40.     for(i = 0; i < 26; i++)
 41.     {
 42.         printf("%c - %d\n",(char)(i+65), ile_literek[i]);   //tu rzutujemy w druga strone zeby zamienic 65 na duze A
 43.     }
 44.     return 0;
 45. }
 46.  

Replies to Untitled rss

Title Name Language When
Re: Untitled Trivial Bird c 5 Months ago.