Facebook
From Silly Gorilla, 4 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 59
 1. Witam pomógłby mi ktoś zmienić skrypt tak aby dawał on Crystal Coins [ID ustawienie i ile ma dawac] + chciałbym aby dany task dawal takze ITEM [ID do ustawienia]
 2. KOD:
 3. [CODE]focus = 0
 4. talk_start = 0
 5. target = 0
 6. following = false
 7. attacking = false
 8. talk_state = 0
 9.  
 10. local tasks = {
 11.                    {name = "Rotworm", count = 5, exp = 1000, gp = 0, itemid = 2160, itemcnt = 2, itemid = 2640, itemcnt = 1},
 12.                    {name = "Hero", count = 20, exp = 1250, gp = 1000, itemid = 2160, itemcnt = 0},
 13.                                    {name = "Dragon", count = 30, exp = 700, gp = 200, itemid = 2160, itemcnt = 2},
 14.                                    {name = "Dragon Lord", count = 40, exp = 2000, gp = 3775, itemid = 2160, itemcnt = 0},
 15.                                    {name = "Demon", count = 50, exp = 2000, gp = 3775, itemid = 2160, itemcnt = 0},
 16.                                    {name = "Ots King", count = 80 , exp = 2000, gp = 3775, itemid = 2160, itemcnt = 0},
 17.                                    {name = "Wise Man", count = 300, exp = 2000, gp = 3775, itemid = 2160, itemcnt = 0},
 18.                                    {name = "Adobe", count = 500, exp = 2000, gp = 3775, itemid = 2160, itemcnt = 0},
 19.                                    {name = "Crazy", count = 700, exp = 2000, gp = 3775, itemid = 2160, itemcnt = 0},
 20.                                    {name = "Glacius", count = 1000, exp = 2000, gp = 3775, itemid = 2160, itemcnt = 0},
 21.                                    {name = "Moras De Greg", count = 1200, exp = 2000, gp = 3775, itemid = 2160, itemcnt = 0},
 22.                                    {name = "Farenthid", count = 1500, exp = 2000, gp = 3775, itemid = 2160, itemcnt = 0},
 23.                                    {name = "Zanur", count = 2000, exp = 2000, gp = 3775, itemid = 2160, itemcnt = 0}                     
 24.                                    }
 25.  
 26. local ilosc_taskow = 13                          
 27.  
 28.  
 29. function onThingMove(creature, thing, oldpos, oldstackpos)
 30.  
 31. end
 32.  
 33.  
 34. function onCreatureAppear(creature)
 35.  
 36. end
 37.  
 38.  
 39. function onCreatureDisappear(cid, pos)
 40.         if focus == cid then
 41.           selfSay('Dowidzenia.')
 42.           focus = 0
 43.           talk_start = 0
 44.         end
 45. end
 46.  
 47.  
 48. function onCreatureTurn(creature)
 49.  
 50. end
 51.  
 52. function msgcontains(txt, str)
 53.         return (string.find(txt, str) and not string.find(txt, '(%w+)' .. str) and not string.find(txt, str .. '(%w+)'))
 54. end
 55.  
 56.  
 57. function onCreatureSay(cid, type, msg)
 58.  
 59.         msg = string.lower(msg)
 60.  
 61.         if (msgcontains(msg, 'hi') and focus == 0) and getDistanceToCreature(cid) < 4 then
 62.                 selfSay('Witam ' .. creatureGetName(cid) .. '! Potrzebuje twojej pomocy musisz zabic kilka potworow. A wzamian dostaniesz ciekawe nagrody wystarczy wpisac \"task\". a jezeli ukonczysz zadanie wystarczy wpisz \"report\".')
 63.                 focus = cid
 64.                 talk_start = os.clock()
 65.  
 66.         elseif msgcontains(msg, 'hi') and (focus ~= cid) and getDistanceToCreature(cid) < 4 then
 67.                 selfSay('Przepraszam, ' .. creatureGetName(cid) .. '! Mowie do ciebie za chwile.')
 68.  
 69.         elseif focus == cid then
 70.                 talk_start = os.clock()
 71.  
 72.                 if msgcontains(msg, 'task') then
 73.  
 74.                         local task_counter = getPlayerStorageValue(cid,123456)
 75.  
 76.                 if task_counter == -1 then
 77.  
 78.                 setPlayerStorageValue(cid,123456,1)
 79.  
 80.                 end
 81.  
 82.                 local task_counter = getPlayerStorageValue(cid,123456)
 83.  
 84.                                 if task_counter > ilosc_taskow then
 85.  
 86.                                 selfSay('Wykoanles wszystkie juz zadania ('..(task_counter-1)..'). \n Czy chcialbys wykonac je jeszcze raz?')
 87.                                 talk_state = 1
 88.  
 89.                                 else
 90.  
 91.                 setPlayerTaskMonster(cid,tasks[task_counter].name)
 92.                 setPlayerTaskMax(cid,tasks[task_counter].count)
 93.  
 94.                                 if getPlayerStorageValue(cid,1234567) == 0 then
 95.  
 96.                                 selfSay(' Nie tak szybko '..creatureGetName(cid)..'! Musisz ukonczysz poprzednie zadanie, aby otrzymac kolejne zadanie. jezeli wykonales zadanie napisz \"report\" to do mnie.')
 97.  
 98.                                 else
 99.  
 100.                                 selfSay(' To twoje '..task_counter..' Zadanie. Musisz zabic '..tasks[task_counter].count..' '..(string.lower(tasks[task_counter].name))..'s. \"Report\" wroc do mnie, gdy tylko zabijes wymagana ilosc potworow.')
 101.                             setPlayerStorageValue(cid,1234567,0)
 102.  
 103.                                 end
 104.  
 105.                                 end
 106.  
 107.                                 elseif msgcontains(msg, 'yes') and talk_state == 1 then
 108.  
 109.                                 setPlayerStorageValue(cid,123456,1)
 110.                                 selfSay('Jak sobie zyczysz '..creatureGetName(cid)..'. Mozesz teraz zaczac od nowa piszac \"task\".')
 111.                                 talk_state = 0
 112.  
 113.                                 elseif msgcontains(msg, 'no') and talk_state == 1 then
 114.  
 115.                                 selfSay('Wracaj jesli zmienisz zdanie drogi graczu.')
 116.                                 talk_state = 0
 117.  
 118.                 elseif msgcontains(msg, 'report') then
 119.  
 120.                                 if getPlayerStorageValue(cid,123456) == -1 then
 121.  
 122.                                 selfSay('Nie wykonales jeszcze zadnego mojego zadania ktore mam dla ciebie.')
 123.  
 124.                                 else
 125.  
 126.                 if getPlayerTaskCount(cid) >= getPlayerTaskMax(cid) then
 127.  
 128.                                 local task_counter = getPlayerStorageValue(cid,123456)
 129.  
 130.                  if tasks[task_counter].gp >= 1000 then
 131.  
 132.                                  gpmsg = ""..(tasks[task_counter].gp/1000).."k"
 133.  
 134.                                  else
 135.  
 136.                                  gpmsg = ""..(tasks[task_counter].gp).." gp"
 137.  
 138.                                  end
 139.  
 140.                                 if tasks[task_counter].itemcnt > 0 then
 141.  
 142.                                 if tasks[task_counter].itemcnt == 1 then
 143.  
 144.                                 itemmsg = "."
 145.  
 146.                                 else
 147.  
 148.                                 itemmsg = "s."
 149.  
 150.                                 end
 151.  
 152.                                 msg = 'Dziekuje Ci bardzo '..creatureGetName(cid)..'. Otrzymujesz '..tasks[task_counter].exp..' doswiadczenie, '..gpmsg..' i '..tasks[task_counter].itemcnt..' '..getItemName(tasks[task_counter].itemid)..itemmsg
 153.  
 154.                                 else
 155.  
 156.                                 msg = 'Dziekuje Ci Bardzo '..creatureGetName(cid)..'. Otrzymujesz '..tasks[task_counter].exp..' doswiadczenie i '..gpmsg..''
 157.  
 158.                                 end
 159.  
 160.                                 selfSay(msg)
 161.                                 AddRewards(cid,tasks[task_counter].exp, tasks[task_counter].gp, tasks[task_counter].itemid, tasks[task_counter].itemcnt)
 162.                                 setPlayerStorageValue(cid,123456,task_counter+1)
 163.                                 setPlayerTaskCount(cid,0)
 164.                                 setPlayerStorageValue(cid,1234567,1)
 165.                                 setPlayerTaskMonster(cid,"brakTaska")
 166.  
 167.                                 else
 168.  
 169.                                 if getPlayerStorageValue(cid,1234567) == 1 then
 170.  
 171.                                 selfSay('Twoim ostatnim zadaniem bylo zabic '..tasks[getPlayerStorageValue(cid,123456)-1].count..' '..string.lower(tasks[getPlayerStorageValue(cid,123456)-1].name)..'s. \nSay \"task\" aby zdobyc kolejna.')
 172.  
 173.                                 else
 174.  
 175.                                 if getPlayerTaskMax(cid) - getPlayerTaskCount(cid) == 1 then
 176.  
 177.                                 koncowka = ""
 178.  
 179.                                 else
 180.  
 181.                                 koncowka = "s"
 182.  
 183.                                 end
 184.  
 185.                                 selfSay('Przepraszam '..creatureGetName(cid)..' ale musisz zabic '..(getPlayerTaskMax(cid) - getPlayerTaskCount(cid))..' '..(string.lower(getPlayerTaskMonster(cid)))..koncowka..' wiecej.')
 186.  
 187.                                 end
 188.  
 189.                                 end
 190.  
 191.                                 end
 192.  
 193.  
 194.  
 195.  
 196.                 elseif msgcontains(msg, 'bye') and getDistanceToCreature(cid) < 4 then
 197.                         selfSay('Dowidzenia, ' .. creatureGetName(cid) .. '!')
 198.                         focus = 0
 199.                         talk_start = 0
 200.                 end
 201.         end
 202. end
 203.  
 204.  
 205. function onCreatureChangeOutfit(creature)
 206.  
 207. end
 208.  
 209.  
 210. function onThink()
 211.         if (os.clock() - talk_start) > 30 then
 212.                 if focus > 0 then
 213.                         selfSay('Nastepny Prosze...')
 214.                 end
 215.                 focus = 0
 216.         end
 217.         if focus ~= 0 then
 218.                 if getDistanceToCreature(focus) > 5 then
 219.                         selfSay('Dowidzenia.')
 220.                         focus = 0
 221.                 end
 222.         end
 223. end[/CODE]