Facebook
From Gamboge Dolphin, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 170
 1. variables:
 2.         {Event::Szkaty} = false
 3.         {Event::Latarnie} = false
 4.        
 5.         {status::szkaty} = "&4OFF"
 6.         {status::latarnie} = "&4OFF"
 7.        
 8. options:
 9.         szansa-zabicie: 100
 10.  
 11. on death:
 12.         victim is zombie or creeper or spider:
 13.                 if {Event::Szkaty} is true:
 14.                         chance of {@szansa-zabicie}%:
 15.                                 drop 1 golden ingot named "&3&lSzkatułka księżyca" at victim
 16.                                 strike lightning effect at the victim
 17.  
 18. on rightclick:
 19.         if player's tool is golden ingot named "&3&lSzkatułka księżyca":
 20.                 if {Event::Szkaty} is true:
 21.                         chance of 30%:
 22.                                 give 1 golden ingot to player
 23.                                 strike lightning effect at the player
 24.                                 remove 1 golden ingot named "&3&lSzkatułka księżyca" from player
 25.                                 send "&7Ze szkatułki wypadło ci: &aZłoto"
 26.                                 stop
 27.                         chance of 30%:
 28.                                 give 1 diamond to player
 29.                                 strike lightning effect at the player
 30.                                 remove 1 golden ingot named "&3&lSzkatułka księżyca" from player
 31.                                 send "&7Ze szkatułki wypadło ci: &aDiament"
 32.                                 stop
 33.                         send "&7W tej szkatułce nic nie było."
 34.                         remove 1 golden ingot named "&3&lSzkatułka księżyca" from player
 35.                 else:
 36.                         send "&6%player% &7obecnie event: &6&lSzkatułki Księżyca &7jest wyłączony" to the player
 37.                        
 38. on rightclick on jack-o-lantern:
 39.         if {Event::Latarnie} is true:
 40.                 wait 0.1 seconds
 41.                 set block to diamond block
 42.                 wait 0.1 seconds
 43.                 set block to gold block
 44.                 wait 0.1 seconds
 45.                 set block to emerald block
 46.                 wait 0.1 seconds
 47.                 set block to diamond block
 48.                 wait 0.1 seconds
 49.                 set block to gold block
 50.                 wait 0.1 seconds
 51.                 set block to emerald block
 52.                 wait 0.1 seconds
 53.                 set block to air
 54.                 chance of 30%:
 55.                         drop 1 golden ingot at the block
 56.                         strike lightning effect at the block
 57.                         remove 1 golden ingot named "&3&lSzkatułka księżyca" from player
 58.                         send "&7Ze szkatułki wypadło ci: &aZłoto"
 59.                         stop
 60.                 chance of 30%:
 61.                         drop 1 diamond at the block
 62.                         strike lightning effect at the block
 63.                         remove 1 golden ingot named "&3&lSzkatułka księżyca" from player
 64.                         send "&7Ze szkatułki wypadło ci: &aDiament"
 65.                         stop
 66.                 send "&7W tej dyni nie było żadnego itemu." to the player
 67.         else:
 68.                 send "&6%player% &7obecnie event: &c&lLatarnie &7jest wyłączony" to the player
 69.                
 70. command /event [<text>] [<text>]:
 71.         trigger:
 72.                 if arg 1 is not set:
 73.                         if player has permission "event.sk":
 74.                                 open chest with 1 rows named "&c&lEventy &8- &7administrator" to player
 75.                                 wait 2 tick
 76.                                 format slot 0 of player with 1 of golden ingot named "&6&lSzkatułki Księżyca" with lore "&7Chcesz się dowiedzieć więcej?||&7Status: %{status::szkaty}%||&8(&7Kliknij&8)" to run [execute player command "/event info szkaty"]
 77.                                 format slot 1 of player with 1 of paper named "&7&l<- &6&lSzkatułki Księżyca &8- &7adm" with lore "&7Aby włączyć event:||&8(&7/event szkaty on/off&8)" to be unstealable
 78.                                 format slot 2 of player with 1 of jack-o-lantern named "&c&lLatarnie" with lore "&7Chcesz się dowiedzieć więcej?||&7Status: %{status::latarnie}%||&8(&7Kliknij&8)" to run [execute player command "/event info latarnie"]
 79.                                 format slot 3 of player with 1 of paper named "&7&l<- &c&lLatarnie &8- &7adm" with lore "&7Aby włączyć event:||&8(&7/event latarnie on/off&8)" to be unstealable
 80.                         else:
 81.                                 open chest with 1 rows named "&c&lEventy" to player
 82.                                 wait 2 tick
 83.                                 format slot 0 of player with 1 of golden ingot named "&6&lSzkatułki Księżyca" with lore "&7Chcesz się dowiedzieć więcej?||&7Status: %{status::szkaty}%||&8(&7Kliknij&8)" to run [execute player command "/event info szkaty"]
 84.                                 format slot 1 of player with 1 of black glass pane named "&8&lPuste pole." to be unstealable
 85.                                 format slot 2 of player with 1 of jack-o-lantern named "&c&lLatarnie" with lore "&7Chcesz się dowiedzieć więcej?||&7Status: %{status::latarnie}%||&8(&7Kliknij&8)" to run [execute player command "/event info latarnie"]
 86.                 if arg 1 is "info":
 87.                         if arg 2 is "szkaty":
 88.                                 open chest with 1 rows named "&7Event: &6Szkatułki Księżyca" to player
 89.                                 wait 2 tick
 90.                                 format slot 0 of player with 1 of golden ingot named "&6&lSzkatułki Księżyca" with lore "&7Polega na tym że z podanych mobów dropią ci szkatułki ||&7 z których może polecieć ci coś fajnego" to be unstealable
 91.                                 format slot 2 of player with 1 of book and quill named "&6Szkaty wypadają z:" with lore "&6» &7Zombi||&6» &7Pająków||&6» &7Świni||&6» &7Creeperów" to be unstealable
 92.                                 format slot 7 of player with 1 of paper named "&7Status:" with lore "&6» &a%{status::szkaty}%" to be unstealable
 93.                                 format slot 8 of player with 1 of red clay named "&4Powrót" with lore "&8(&7Kliknij&8)" to run [execute player command "/event"]
 94.                         if arg 2 is "latarnie":
 95.                                 open chest with 1 rows named "&7Event: &cLatarnie" to player
 96.                                 wait 2 tick
 97.                                 format slot 0 of player with 1 of jack-o-lantern named "&c&lLatarnie" with lore "&7Polega na tym że na mapie ||&7 porozkładane są Świecące dynie (latarnie)||&7 i twoim celem jest znalezienie ich i naciśniecie na nią PPM ||&7 z nich wylatują ci ciekawe nagrody" to be unstealable
 98.                                 format slot 7 of player with 1 of paper named "&7Status:" with lore "&6» &a%{status::latarnie}%" to be unstealable
 99.                                 format slot 8 of player with 1 of red clay named "&4Powrót" with lore "&8(&7Kliknij&8)" to run [execute player command "/event"]
 100.                 if arg 1 is "szkaty":
 101.                         if arg 2 is "on":
 102.                                 if player has permission "event.sk":
 103.                                         if {Event::Szkaty} is true:
 104.                                                 send "&7Event już jest &aon"
 105.                                         else:
 106.                                                 set {Event::Szkaty} to true
 107.                                                 send "&7Właśnie właczyłeś event szkatułek"
 108.                                                 set {status::szkaty} to "&aON"
 109.                                                 broadcast "&8[&c&lEvent&8&l] &8- &7Administrator: &6%player% &7aktywował event: &6&lSzkatułki Księżyca"
 110.                         if arg 2 is "off":
 111.                                 if player has permission "event.sk":
 112.                                         if {Event::Szkaty} is false:
 113.                                                 send "&7Event już jest &coff"
 114.                                         else:
 115.                                                 set {Event::Szkaty} to false
 116.                                                 send "&7Właśnie wyłączyłeś event szkatułek"
 117.                                                 set {status::szkaty} to "&4OFF"
 118.                                                 broadcast "&8[&c&lEvent&8&l] &8- &7Administrator: &6%player% &7zakończył event: &6&lSzkatułki Księżyca"
 119.                 if arg 1 is "latarnie":
 120.                         if arg 2 is "on":
 121.                                 if player has permission "event.sk":
 122.                                         if {Event::Latarnie} is true:
 123.                                                 send "&7Event już jest &aon"
 124.                                         else:
 125.                                                 set {Event::Latarnie} to true
 126.                                                 send "&7Właśnie właczyłeś event szkatułek"
 127.                                                 set {status::latarnie} to "&aON"
 128.                                                 broadcast "&8[&c&lEvent&8&l] &8- &7Administrator: &6%player% &7aktywował event: &c&lLatarnie"
 129.                         if arg 2 is "off":
 130.                                 if player has permission "event.sk":
 131.                                         if {Event::Latarnie} is false:
 132.                                                 send "&7Event już jest &coff"
 133.                                         else:
 134.                                                 set {Event::Latarnie} to false
 135.                                                 send "&7Właśnie wyłączyłeś event szkatułek"
 136.                                                 set {status::latarnie} to "&4OFF"
 137.                                                 broadcast "&8[&c&lEvent&8&l] &8- &7Administrator: &6%player% &7zakończył event: &c&lLatarnie"