Facebook
From Eratic Lion, 2 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 45
 1. 13 Przepisy prawa dotycz─ůce korzystania z poszczeg├│lnych ┼Ťrodk├│w transportu
 2. Transport samochoowy: konwencja wiedeńska, konwencja TIR, konwencja CMR, konwencja ADR, konwencja ATP, konwencja AETR, umowa Interbus, Europejska Konferencja Ministrow Transportu
 3. Transport kolejowy: konwencje berneńskie, konwencja COTIF, umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej, umowy AGC i AGTC, umowa RIV, regulamin RICO, regulamin RID, ustawa o transporcie kolejowym
 4. transport lotniczy: konwencja warszawska, konwencja chicagowska, regulamin DGR, umowa z dnia 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze, ustawa o Polskiej Agencji ┼╗eglugi Powietrznej
 5. Transport morski: konwencja helsi┼äska, konferencja  brukselska, konwencja hamburska, Mi─Ödzynarodowy kodeks ┼éadunkow niebezpiecznych, Ustawa z dnia 18 wrze┼Ťnia 2001 r. Kodeks morski
 6. Transport wodny ┼Ťr├│dl─ůdowy: umowa AGN, program NAIDES, regulamin ADN, ustawa o ┼╝egludze ┼Ťrodl─ůdowej.
 7. 14 Przepisy prawa dotycz─ůce przewoz├│w kolejowych.
 8. Konwencja berneńska o przewozach towarow kolejami (CIM)
 9. Konwencja berneńska o przewozie osób i bagżu kolejami.
 10. Konwencja o mi─Ödzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), kt├│ra obecnie stanowi podstaw─Ö prawn─ů mi─Ödzynarodowych przewoz├│w kolejowych.
 11. Umowa SMGS - Umowa o Mi─Ödzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej SMGS jest norm─ů prawn─ů stosowan─ů przy przewozach towarow transportem kolejowym w ruchu mi─Ödzynarodowym mi─Ödzy pa┼ästwami sygnatariuszami tej umowy.
 12. Umowa AGC - dotyczy g┼é├│wnych mi─Ödzynarodowych linii kolejowych i okre┼Ťla podstawowe parametry kolei np. pr─Ödko┼Ť─ç poci─ůgow pasa┼╝erskich i towarowych, dopuszczalne naciski na osie wagon├│w, d┼éugo┼Ť─ç peronow
 13. Umowa AGTC - dotyczy wa┼╝nych mi─Ödzynarodowych linii kolejowych dla transportu kombinowanego i obiekt├│w towarzysz─ůcych.
 14. Umowa RIV - dotyczy u┼╝ytkowania wagon├│w towarowych oraz urz─ůdze┼ä ┼éadunkowych w przewozach mi─Özynarodowych.
 15. Regulamin RICo - jest aneksem do za┼é─ůcznika CIM zawiera regulacje dot. mi─Ödzynarodowego przewozu kontener├│w transportem kolejowym.
 16. RID - regulamin mi─Ödzynarodowego przewozu kolejami towar├│w niebezpiecznych (RID).
 17. Umowa o transporcie kolejowym - najwa┼╝niejszy akt prawny reguluj─ůcy zasady transportu kolejowego, okre┼Ťla; zasady korzystania z infrastruktury kolejowej, zasady zarz─ůdzania ruchem kolejowym, warunki techniczne eksploatacji pojazd├│w kolejowych.
 18. 15 Przepisy prawa dotycz─ůce przewoz├│w transportem lotniczym
 19. Konwencja warszawska - dotycz─ůca zasad realizacji przewoz├│w pasa┼╝erskich i towarowych transportem lotniczym, zosta┼éa podpisana 12 pa┼║dziernika 1929. Konwencja ta; definiuje mi─Ödzynarodowy przew├│z lotniczy, ujednolica dokumenty przewozowe, ujednolica zasady odpowiedzialno┼Ťci przewo┼║nika lotniczego, okre┼Ťla spos├│b dochodzenia roszcze┼ä
 20. Konwencja chicagowska - g┼é├│wny akt prawny normuj─ůcy mi─Ödzynarodow─ů dzialalno┼Ť─ç lotnictwa cywilnego. Ustanowi┼éa ona mi─Ödzynarodow─ů oganizacj─Ö lotnictwa cywilnego.
 21. DGR - zbi├│r przepis├│w reguluj─ůcych sposob przewozu drog─ů lotnicz─ů materia┼éow niebezpiecznych.
 22. Prawo lotnicze - najwa┼╝niejsz akt prawny obowi─ůzuj─ůcy w transporcie lotniczym, ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Obejmuje; pa┼ästwowe statki powietrne, lotniska wykorzystywane wy┼é─ůcznie do start├│w i l─ůdowan pa┼ästwowych statk├│w wietrznych.
 23. Ustawa o PAŻP - ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, stanowi, że zadaniem PAŻP jest zapewnienie bezpieczeńtwa żeglugli powietrznej nad terytorium naszego państwa.
 24. 16 Przepisy prawa dotycz─ůce przewoz├│w morskich.
 25. Konwencja helsi┼äska - konwencja o ochronie ┼Ťrodowiska morskiego obszaru Morza Ba┼étyckiego, zosta┼éa sporz─ůdzona w Helsinkach 9 kwietnia 1992 r. Podstawowym celem jest kompleksowa ochrona ┼Ťrodowiska morskiego obszaru Morza Ba┼étyckiego.
 26. G┼é├│wne cele ochrony Morza Ba┼étyckiego wyznaczon przez konwencj─Ö to; zachowanie i rozwoj r├│┼╝norodno┼Ťci biologicznej morza, ochrona w├│d przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi, kontrola rownowagi biologicznej morza, dzialania przyjazne ┼Ťrodowisku.
 27. Przewo┼║nikiem jest osoba, przez kt├│r─ů lub w kt├│rej imieniu zosta┼éa zawarta umowa przewozu towar├│w morzem. Natomiast przewo┼║nikiem rzeczywistym jest ka┼╝da osoba, ktorej rzewo┼║nik powierzy┼é wykonanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci przewozu.
 28. Zgodnie z regu┼éami hambruskimi konosament to dokument potwierdzaj─ůcy zawarcie umowy przewozu morzem, w kt├│rym przewo┼║nik po┼Ťwiadcza przyj─Öcie lub za┼éadunek towar├│w i zobowi─ůzuje si─Ö do ich wydania w zamian za zwrot dokumentow.
 29. Konwencja IMDGC - dotyczy przewozu drog─ů morsk─ů towarow niebezpiecznych, b─Öd─ůca realizacj─ů przepisow cz─Ö┼Ťci A rozdzia┼éu VII mi─Ödzynarodowej konwencji o bezpiecze┼ästwa ┼╝ycia na morzu.
 30. Tom pierwzsy - zawiera cz─Ö┼Ť─ç wst─Öpn─ů, oraz: podzia┼é ┼éadunk├│w niebezpiecznych a klassy, przepisy dotycz─ůce konstrukcji pojemni├│w i opakowa┼ä ┼éadunk├│w niebezpiecznych oraz sposob├│w ich oznaczenia i opisywania, przepisy reguluj─ůce przewoz ladunkow niebezpiecznych na statkach
 31. Tom drugi - obejmuje liste wszystkich niebezpiecznych towarow dopuszczonych do transportu drog─ů morsk─ů. Podany jest na niej numer bustancji niebezpiecznej wg. norm ONZ, jej prawid┼éowa nazwa, klasa niebezpiecze┼ästwa i wymagania dotyczace pakowania i transportu.
 32. Kodeks morski - najwa┼╝niejzy akt prawny dot. funkcjonowania transportu morskiego to Ustawa z dnia 18 wrze┼Ťnia 2001 r. Kodeks morski. Jest on podstawow─ů norm─ů reguluj─ůc─ů stosunki prawne zwi─ůzane z ┼╝eglug─ů morsk─ů.
 33. 17 Przepisy prawa dotycz─ůce prewoz├│w transportem wodnym ┼Ťrodl─ůdowym
 34. Umowa AGN - Europejska Umowa o G┼é├│wnych Drogach Wodnych Mi─Ödzynarodowego Znaczenia, sporz─ůdzona 19 stycznia 1996 r. jest aktem prawny, kt├│ry ma na celu koordynacj─Ö dziala┼ä zmierzaj─ůcych do utworzenia europejskiej sieci ┼Ťr├│dl─ůdowych dr├│g wodnych. Jej g┼éowne zadania to: opracowanie klasyfikacji dr├│g dostoowanej do wsp├│┼éczesnych wymaga┼ä przewozowych, podj─Öcie i kontrola dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z tworzeniem europejskiej sieci ┼Ťrodl─ůdowych dr├│g wodnych.
 35. Program NAIDES - Zintergrowany Europejski Program Dzia┼é─ů┼ä na rzecz ┼╗eglugi ┼Ür├│dl─ůdowej NAIDES. Zak┼éada on; stworzenie korzystnych warunk├│w do ┼Ťwiadczenia us┼éug i zdobywania nowych rynkow, stymulowanie modernizacji i rozwoju floty, przyci─ůganie nowych pracownik├│w oraz wi─Öksze inwestowanie w zasoby ludzkie, promowanie ┼╝eglugi ┼Ťr├│dl─ůdowej jako korzystnego parnera w interesach przez stworzenie sieci promocyjnej, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla ┼╝eglugi ┼Ťr├│dl─ůdowej
 36. Umowa ADN - europejska umowa dot. mi─Ödzynarodowego przewozu ┼Ťr├│dl─ůdowymi drogami wodnymi towar├│w niebezpiecznych.
 37. Umowa o ┼╝egludze ┼Ťrodl─ůdowej - najwa┼╝niejszym aktem prawnym dot. ┼╝eglugi wodnej ┼Ťr├│dl─ůdowej jest Ustawa z dnia 21.12.2000r. o ┼╝egludze ┼Ťrodl─ůdowej. Sk┼éada si─Ö z 10 rozdzia┼é├│w i 75 artyku┼éow.