Facebook
From Scribby Capybara, 2 Years ago, written in C++.
This paste is a reply to Untitled from Voluminous Meerkat - view diff
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 218
 1. // ConsoleApplication1.cpp : Ten plik zawiera funkcj─Ö ÔÇ×mainÔÇŁ. W nim rozpoczyna si─Ö i ko┼äczy wykonywanie programu.
 2. //
 3.  
 4. #include "pch.h"
 5. #include <iostream>
 6. #include <string>
 7. using namespace std;
 8.  
 9. struct VerboseOb {
 10.         string x;
 11.         //konstruktor domyslny
 12.         VerboseOb() {
 13.                 x = "<Brak nazwy>";
 14.                 cout << x << " constructed" << endl;
 15.         }
 16.         //konstruktor
 17.         VerboseOb(string x) {
 18.                 this->x = x;
 19.                 cout << x << " constructed" << endl;
 20.         }
 21.         void saySomething() {
 22.                 cout << x << " says hello" << endl;
 23.         }
 24.  
 25.         ~VerboseOb() {
 26.                 cout << x << " destroyed" << endl;
 27.         }
 28.  
 29.  
 30. };
 31.  
 32.  
 33. struct BinominalSolver {
 34.         float a, b, c, x1, x2;
 35.         //konstruktor domyslny
 36.         BinominalSolver() {
 37.                 a = 0;
 38.                 b = 0;
 39.                 c = 0;
 40.         }
 41.         //konstruktor
 42.         BinominalSolver(float a, float b, float c) {
 43.                 this->a = a;
 44.                 this->b = b;
 45.                 this->c = c;
 46.                 float delta = (b*b) - 4 * (a * c);
 47.                 x1 = -b - sqrt(delta)/(2*a);
 48.                 x2 = -b - sqrt(delta)/(2*a);
 49.  
 50.         }
 51.        
 52.         float getA() {
 53.                 return a;
 54.                
 55.         }
 56.         float getB() {
 57.                 return b;
 58.  
 59.         }
 60.         float getC() {
 61.                 return c;
 62.  
 63.         }
 64.  
 65.         float getX1() {
 66.                 return x1;
 67.  
 68.         }
 69.         float getX2() {
 70.                 return x2;
 71.  
 72.         }
 73.         float calculate(float x) {
 74.                 float suma = (a*x*x) + (b*x) + c;
 75.                 return suma;
 76.         }
 77.         ~BinominalSolver() {
 78.                
 79.         }
 80.  
 81.  
 82. };
 83.  
 84. void zadanie1() {
 85.         VerboseOb objekt("Object 1");
 86.         objekt.saySomething();
 87. }
 88.  
 89.  
 90. void zadanie2() {
 91.         BinominalSolver b1(1.0, -5.0, 4.0); cout << "Pierwiastki rownania x*x - 5x + 4 = 0 to: " << endl; cout << "x1 = " << b1.getX1() << ", x2 = " << b1.getX2() << endl;
 92.         cout << "Wartosc wielomianu x*x - 5x + 4 dla x = 1 to: "; cout << b1.calculate(1.0) << endl; cout << "Wartosc wielomianu x*x - 5x + 4 dla x = 3 to: "; cout << b1.calculate(3.0) << endl;
 93.         BinominalSolver b2(1.0, 2.0, 1.0); cout << "Pierwiastki rownania x*x + 2x + 1 = 0 to: " << endl; cout << "x1 = " << b2.getX1() << ", x2 = " << b2.getX2() << endl;
 94.         cout << "Wartosc wielomianu x*x + 2x + 1 dla x = 1 to: "; cout << b2.calculate(1.0) << endl; cout << "Wartosc wielomianu x*x + 2x + 1 dla x = -1 to: "; cout << b2.calculate(-1.0) << endl;
 95.  
 96. }
 97.  
 98. int main()
 99. {
 100.         int numerZadania;
 101.         bool doContinue = true;
 102.  
 103.         do {
 104.                 cout << "0 - zakoncz" <<endl;
 105.                 cout << "Wybierz zadanie: ";
 106.                 cin >> numerZadania;
 107.                 switch(numerZadania) {
 108.  
 109.                 case 0:
 110.                         doContinue = false;
 111.                         break;
 112.                 case 1:
 113.                         system("cls");
 114.                         zadanie1();
 115.                         break;
 116.                 case 2:
 117.                         system("cls");
 118.                         zadanie2();
 119.                         break;
 120.  
 121.  
 122.                 default:
 123.                         cout << "Nieprawidlowy numer zadania" << endl;
 124.                        
 125.                         break;
 126.                 }
 127.         } while (doContinue == true);
 128.        
 129. }
 130.  
 131.  
 132.  
 133.  
 134.  
 135.  
 136. // Uruchomienie programu: Ctrl + F5 lub menu Debugowanie > Uruchom bez debugowania
 137. // Debugowanie programu: F5 lub menu Debugowanie > Rozpocznij debugowanie
 138.  
 139. // Porady dotycz─ůce rozpoczynania pracy:
 140. //   1. U┼╝yj okna Eksploratora rozwi─ůza┼ä, aby doda─ç pliki i zarz─ůdza─ç nimi
 141. //   2. U┼╝yj okna programu Team Explorer, aby nawi─ůza─ç po┼é─ůczenie z kontrol─ů ┼║r├│d┼éa
 142. //   3. U┼╝yj okna Dane wyj┼Ťciowe, aby sprawdzi─ç dane wyj┼Ťciowe kompilacji i inne komunikaty
 143. //   4. U┼╝yj okna Lista b┼é─Öd├│w, aby zobaczy─ç b┼é─Ödy
 144. //   5. Wybierz pozycj─Ö Projekt > Dodaj nowy element, aby utworzy─ç nowe pliki kodu, lub wybierz pozycj─Ö Projekt > Dodaj istniej─ůcy element, aby doda─ç istniej─ůce pliku kodu do projektu
 145. //   6. Aby w przysz┼éo┼Ťci ponownie otworzy─ç ten projekt, przejd┼║ do pozycji Plik > Otw├│rz > Projekt i wybierz plik sln
 146.